MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Az Autonómia Alapítvány bemutatása

2014-08-05

Az Autonómia Alapítvány ötödik éve bonyolítja „EU forrásokkal a romák integrációjáért” programját, melynek célja, hogy uniós forrásokból valódi, eredményekhez vezető helyi roma integrációs programok valósuljanak meg. Ennek keretében segítik a projektek tervezését, képzéseket, tanulmányutakat, műhelyeket szerveznek, kis összegű támogatásokat nyújtanak.

 

Az elmúlt évek tapasztalatai arról győzték meg őket, hogy akkor eredményes egy helyi ötlet kidolgozása, megvalósítása, ha a helyben élő romák a kezdetektől részt vesznek a folyamatban. 2014-ben három szervezetet választanak ki, amelyekkel intenzíven dolgoznak együtt és kapacitásukat egy-egy roma koordinátor alkalmazásával is megerősítik.

 

Alapítványuk olyan, a roma integráció területén elkötelezett helyi akciócsoportokat keresett, amelyek szeretnének hatékony, valódi változást eredményező, a romák integrációját elősegítő helyi kezdeményezéseket megvalósítani.

 

Az Alapítvány meggyőződése szerint a roma integráció egy olyan többszereplős társadalmi folyamat, mely elősegíti, hogy a cigányság társadalmi kirekesztettsége csökkenjen. Az integráció erősíti a romák esélyegyenlőségét, méltóságát, lehetőséget ad együttműködésekre. Az általuk támogatott fejlesztések a roma közösségek bevonásával születnek és valósulnak meg. Céljuk, hogy erősítsék a roma és nem roma közösségek kapacitásait, csökkentsék a szegregáció és a diszkrimináció különböző megjelenési formáit.

 

A program céljai:

 

· Olyan helyi kezdeményezések támogatása, amelyek a térségben élő romák integrációját, a roma és nem roma lakosság együttélését segítik elő.

 

· A 2014-2020-as időszakban megnyíló európai uniós források hatékony felhasználásának elősegítése a kiválasztott szervezeteknél, projektötletek kialakításának segítésével, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia szegénység mérséklésére és a társadalmi befogadás erősítésére vonatkozó részei kidolgozásának támogatásával.

 

· A program végére szeretnék elérni, hogy a támogatott szervezetek a szerzett tudásukat kevésbé tapasztalt szervezeteknek is tovább tudják adni.

 

A program elemei

 

Fenti célok elérése érdekében több egymásra épülő elemet terveznek. A programba bekerülő szervezetek az alábbi szolgáltatásokban és támogatásokban részesülnek:

 

Kapacitásfejlesztés

 

- Képzéseken, tanulmányutakon való részvétel lehetőségének biztosítása a helyi fejlesztésekben érintett személyeknek, szervezeteknek.

 

Kis összegű támogatási program

 

- Maximum 600 ezer forint mértékű támogatás egy közösen kidolgozott roma integrációt célzó kis projektre, melynek elsődleges célja a közösségi tervezés és bevonás eszközeinek kipróbálása.

 

Helyi roma koordinátor alkalmazása

 

- A program keretében az Autonómia Alapítvány egy-egy helyi roma koordinátor teljes bérköltségét biztosítja 2014. december 31-ig. (a munkáltató az alapítvány lesz). A koordinátor aktívan részt vesz a helyi roma integrációs kezdeményezések tervezésében és megvalósításában. Kiválasztásában és feladatainak meghatározásában az Autonómia Alapítvány és a támogatott szervezet (a helyi akciócsoport) közösen dönt.

 

Projektfejlesztés uniós és más pályázati felhívásokra, szakértői támogatás

 

- Közreműködés a Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) fejlesztésében/ frissítésében

 

o helyi, térségi roma szereplők beazonosítása, felkészítése és bevonása a tervezésbe

 

o helyi partnerségi együttműködés elősegítése

 

o HACS elnökség, munkaszervezet, és ha vannak már a tervezéshez tematikus munkacsoportok, akkor ezek közül a relevánsak felkészítése a szegénység ellenes és roma integrációs programok megtervezésére/lebonyolítására. Ugyanezen emberek érzékenyítése szegénység/roma ügyben.

 

- Segítség/motiváció ahhoz, hogy a HACS-ok a későbbiekben ESZA-s forrásokat pályázzanak meg és hatékonyan/megfelelő tartalommal pályáztassák tovább helyben.

 

- Pályázatra alkalmas helyi/térségi civilszervezetek és más releváns szereplők (pl önkormányzatok) kapacitásfejlesztése.

 

- Helyi kis projektek generálása az aktuálisan elérhető kiírásokra.

 

- Helyi potenciális pályázatíró és projekttervező szakemberek képzése.

 

Az „EU forrásokkal a romák integrációjáért” program folytatását 2015-ben is tervezik. Amennyiben az ehhez szükséges pénzügyi források az alapítvány rendelkezésére fog állni, a kiválasztott szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások további egy éves meghosszabbítása is lehetővé válik.

 

 

 

 

 

 

Részletek