MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, mely Egyesületünk illetékességi területén (Komlói, Hegyháti járás 45 települése) 2008 óta kívánja e térség fejlődését elősegíteni.  Ez a program a helyi igényekre kíván támaszkodni, amikor a civil, vállalkozói, és önkormányzati elképzelések alapján meghatározza a 2024-2027 közötti fejlesztési célokat. A LEADER program kizárólag akkor lehet sikeres, ha a helyi vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és a lakosság is aktívan vesz részt a fejlesztési program kialakításában, formálásában. Mindezekre tekintettel azt szeretnénk kérni, hogy ossza meg velünk azon elképzeléseit, amelyek hozzájárulhatnak saját szervezetének, illetőleg a település, a térség fejlődéséhez, a gazdasági-társadalmi növekedéshez.
 
A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület a következő településekről, (mint megvalósulási helyszínekről) várja a fejlesztési elképzeléseket, terveket:
Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Köblény, Liget, Mágocs, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tarrós, Tékes, Tófű, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok és Vékény.
 
A további részletek ismertetése érdekében fórumokat kívánunk rendezni, amelyeken az online, és a személyes részvétel egyaránt biztosított lesz. A fórumok ütemterve honlapunkon és facebook oldalunkon is megtekinthető lesz, ugyanitt szerepel munkatársaink elérhetősége, akik kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésre.

HFS tervezés 2023-2027

2022-11-17

Tisztelt Tagtársak!


Talán ismeretes, hogy az Európai Unió Bizottsága elfogadta Magyarország Közös Agrárpolitikai Stratégiai tervét, ezért az elfogadástól számított egy éven belül a 2024-2027 időszakra vonatkozó LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiákat (HFS) nem csupán elkészíteni szükséges, de a kormányzatnak azokat jóvá is kell hagynia. Ennek szellemében illetékességi területünkön (Komlói, Hegyháti járás 44 településén és Hosszúhetényben) megkezdődik az a tervezési folyamat, amely kizárólag akkor lehet sikeres, ha a tagságunk aktívan vesz részt a fejlesztési program kialakításában, formálásában.
A LEADER szemlélet továbbra sem változott a tekintetben, hogy ezentúl is következetesen a helyi igényekre támaszkodva, a civil, vállalkozói, és önkormányzati elképzelések alapján, közösen kívánjuk meghatározni az előttünk álló időszak fejlesztési céljait. Éppen ezért arra szeretnénk kérni a Tisztelt Tagtársakat, hogy osszák meg velünk azon elképzeléseiket, amelyek hozzájárulhatnak a saját szervezetük-vállalkozásuk, illetőleg a település, a térség fejlődéséhez, a gazdasági-társadalmi növekedéshez.
A fejlesztési elképzelések egy online felületen válnak rögzíthetővé, mely az alábbi linken érhető el:

Beküldési határidő: 2022.12.09.

A rögzített információk feldolgozását, értékelését követően fórumokat kívánunk rendezni, amelyeken az online, és a személyes részvétel egyaránt biztosított lesz. A fórumok ütemterve honlapunkon (www.mvh-hacs.hu) és Facebook oldalunkon is megtekinthető lesz, ugyanitt szerepel munkatársaink elérhetősége, akik kérdés esetén már most is készséggel állnak rendelkezésre.
Talán a LEADER program az egyedüli, melynek alakításába közvetlenül, személyesen is részt vehet, ezért kérjük éljen e lehetőséggel!

Tisztelettel:
Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesület vezetősége és munkaszervezete

A kérdőív kitölthető az alábbi linkre kattintva.

https://forms.gle/uqbCcvQBv2s8XaH18