MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Vállalkozóvá válás - Pályázat

2016-05-30

Pályázati felhívás – vállalkozóvá válás támogatása

A Baranya Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. A támogatás célja a Baranya megyében legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek önfoglalkoztatásának elősegítése.

A pályázatokat 1 eredeti példányban – valamennyi oldalt aláírva, a kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve – kizárólag postai úton lehet benyújtani, melyet tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani a következő címre: Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 7621 Pécs, Király u. 46.

A benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít. A benyújtás határideje: 2016. május 31.

A pályázatok elbírálásáról a Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetőjének szakmai javaslatára a kormánymegbízott – mérlegelési jogkörben eljárva – a pályázat beérkezésének napjától számítva legfeljebb 2 hónapon belül dönt. A támogatási döntésről a Foglalkoztatási Főosztály írásban értesíti a pályázót a döntés meghozatalát követő 15 napon belül.

A pályázattal kapcsolatos részletes tudnivalókat a kapcsolódó anyagok közül letölthető pályázati felhívás tartalmazza.

További információk:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/palyazati-felhivas-vallalkozova-valas-tamogatasa-2016Kapcsolódó dokumentumok: