MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Élőhelyfejlesztési Pályázat

2016-06-17

Tisztelt Tagjaink!

 

A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.

Megjelent: 2016-06-15 10:02:28
 

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
A felhívás kódszáma: VP4-4.4.1-16.


Támogatható tevékenységek köre:
A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy célterület valamelyikéhez tartozó műveletek megvalósítására:
A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
B) célterület – Gyeptelepítés
C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken


Kedvezményezettek köre:
Aktív mezőgazdasági termelők.
Nem támogatható tevékenységek köre:
Mind a négy célterület esetében a felújítás, felülvetés és a pótlás nem támogatható.


Határidők:
A projektek végrehajtására 2016. január 1. és 2020. december 31. között van lehetőség.
Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján, a felhívásban megadott időszakban: 2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig külön felületen támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
a. 2016. augusztus 09.,
b. 2017. július 31., 2018. július 31.


A támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül kell a célterületenként előírt tevékenység(ek)et megvalósítani. A kötelezettségvállalás kezdete minden esetben a támogatói okirat hatályba lépésének napja. Támogatási igénylő a telepítést saját felelősségére megkezdheti az előzetes helyszíni szemle jegyzőkönyvének kézhezvételét követően. A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
A tevékenység megvalósítását követően a beruházásokra fenntartási kötelezettség vonatkozik:
· A és D célterületek esetén a telepítés fizikai megvalósulását követő kifizetési igényléstől számított 3 év.
· B és C célterületek esetén a telepítés fizikai megvalósulását követő kifizetési igényléstől számított 5 év.
A kifizetési igénylést egyszer, a beruházás fizikai megvalósulását követő első egységes kérelem keretén belül lehet benyújtani.

 

Részletes információkért kattintson ide.


Kapcsolódó dokumentumok: