MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

"Nem kaphat támogatást, aki megsérti a munkaügyi szabályokat..."

2016-07-06

A Miniszterelnökség felhívja a figyelmet arra, hogy csak azon ügyfelek részesülhetnek fejlesztési támogatásban, akik a munkaügyi előírásoknak megfelelően folytatják tevékenységüket, tehát igazolni tudják rendezett munkaügyi kapcsolataikat.

 

A Vidékfejlesztési Program 1300 milliárd forintos keretösszegéből is csak az államháztartási törvényben és annak végrehajtási rendeletében leírt munkaügyi feltételeknek megfelelve lehet támogatást elnyerni. Az Irányító Hatóság a támogatói kérelem elutasításáról dönthet, ha a hatóság munkaügyi bírságot szab ki a pályázóra többek között azért, mert nem gondoskodik alkalmazottainak bejelentéséről, az életkori feltételeket figyelmen kívül hagyja, nem tartja be a munkaszerződésben vállalt munkabér kifizetésének határidejét, vagy nem tesz eleget az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség követelményének.

 

Azon pályázók, akiknél a hatóság két éven belül a korábbival azonos munkaügyi szabálysértést nem állapított meg, ismételten jogosultak lehetnek a támogatásra.

 

A Miniszterelnökség mindezek miatt felhívja a pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló források maximális felhasználása érdekében a támogatási kérelmeiket körültekintően készítsék elő és minden esetben tartsák be a vonatkozó munkaügyi szabályokat.


Kapcsolódó dokumentumok: