MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Informatikai Pályázati lehetőség!

2016-10-14

Tisztelt Tagjaink!

 

Az alábbi hírlevélben igyekszem átlátható formába önteni az informatikai fejlesztések kapcsán elérhető pályázati lehetőségeket.

 

Előző hírlevelemben bemutattam az elsődlegesen feldolgozóipari cégek számára elérhető és gépbeszerzési fókuszú pályázati lehetőségeket, amik azonban minden esetben tartalmazhatnak szoftver és hardver beszerzéseket is. Ezeknél a kiírásoknál meglehetősen szabad kezet kap a pályázó cég a szoftverek tekintetében, mind azok specifikációját, mind pedig az árát illetően, így a feldolgozóipari vidéki vállalkozásoknak mindenképpen célszerűbb ezen pályázatok valamelyikében, gépbeszerzéshez kapcsolódóan beszerezni a szoftvereket és hardvereket is.

 

Azon vállalkozások számára, akik ezt nem tudják megoldani, mert szolgáltató cégek vagy nincs szükségük termelő gépekre egyáltalán, azoknak lehet jó megoldás az alábbi pályázati kiírás:

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú pályázati kiírás

 

A kiírás keretében 35%-os támogatást lehet kapni,vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések megvalósítására, melyek lehetnek vállalkozáson belüli (in-house) megoldások vagy felhőalapú megoldások is, vagy ezek kombinációja.

 

A vissza nem térítendő támogatást kötelező hitellel kombinálni, ami az összköltség 55%-a kell, hogy legyen és 10% önerő szükséges a projekt megvalósításához.

 

A vissza nem térítendő támogatás összege min. 1 millió Ft- max. 24 millió Ft.

 

Ha a fentiek alapján pályázna, még fontos tudni az alábbiakat:

- min. 1 éves cég kell

- min. 2 fős átlagos KSH létszám 2015-ben

- a projekt mérete nem lehet nagyobb, mint a 2015-ös árbevétel

- plusz pontot kapnak az irinyi tervben meghatározott feldolgozóipari cégek irinyiterv.pdf

- vállalni az üzemi/üzleti eredmény VAGY az elektronikus értékesítésből származó árbevétel növekedését kell, más vállalás, létszám növekedés vagy létszámtartási kötelezettség NINCSEN

- lesz egy EXCEL file, ami a cég mérleg adatai, létszám adatai alapján kiszámolja, hogy mi lehet a maximális projekt méret, sajnos még nem nyilvános, nem csatolták a tervezett anyaghoz

 

A kiírás keretében az alábbi területek fejlesztése támogatható:

1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
2. Gyártási terület;
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
4. Kontrolling és döntéstámogatás;
5. Beszerzési, logisztikai terület;
6. Táv- és csoportmunka támogatás;
7. Pénzügyi, számviteli terület;
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

 

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

 

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
17. Szolgáltatásmenedzsment;

 

Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható.

 

A helyben teljesített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság.


A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).

A kiírás, rövid bemutató anyagában részletesebb információk:

 

Vallalati_komplex_infokommunikacios_es_mobilfejlesztesek_kivonat.pdf

 

A pályázati kiírás továbbá nagyon szigorúan specifikálja a beszerzésre kerülő szoftvereket is, mely kapcsán külön tájékoztató anyag képezi a pályázati kiírás mellékletét, így amennyiben a fent leírt területeket fejleszteni kívánják és megfelelnek a kiírás feltételeinek, akkor a következő lépés, hogy a szoftver szállító céggel egyeztetni kell, hogy a vásárolandó szoftver megfelel-e az alábbi követelményeknek:

 

2._sz._melleklet_GINOP_3.2.2_On_premise_celterulet_kovetelmenylista.pdf

 

3._sz._melleklet_GINOP_3.2.2_Felho_celterulet_kovetelmenylista.pdf

 

Pályázatok IT cégek számára

Azon vállalkozások számára, amelyek árbevételének min. 50%-a az alábbi területekből adódik, további pályázati lehetőségek is elérhetőek:

 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
 5821 Számítógépes játék kiadása
 5829 Egyéb szoftverkiadás
 6110 Vezetékes távközlés
 6120 Vezeték nélküli távközlés
 6130 Műholdas távközlés
 6190 Egyéb távközlés
 6201 Számítógépes programozás
 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
 6203 Számítógép-üzemeltetés
 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás

6312 Világháló-portáli szolgáltatás
 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

1) GINOP-3.2.1-8.2.4-16 pályázati kiírás

 

A pályázat keretében, a fenti tevékenységet folytató vállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások marketingjére, fejlesztésére és nemzetközi kiállításokon való részvételére van lehetőség.

 

A kiírás keretében 40%-os támogatást lehet kapni az alábbi tevékenységekre:

 

- piaci információk beszerzésére (piacelemzés, piackutatás, piacfelmérés), IKT termékfejlesztés (specifikáció, testreszabás, továbbfejlesztés),

 

- új IKT termék és szolgáltatás fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítás,

- fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése,

- nemzetközi kiállításon való részvétel,

- marketing tevékenységek,

- tanácsadások,

- szerzői jogok, szabadalmak, honosítás

- külpiaci tevékenységért felelős munkatárs bérköltsége, utazás és szállás költsége

 

A vissza nem térítendő támogatást kötelező hitellel kombinálni, ami az összköltség 50%-a kell, hogy legyen és 10% önerő szükséges a projekt megvalósításához.

A vissza nem térítendő támogatás összege min. 2 millió Ft- max. 40 millió Ft.

 

Ha a fentiek alapján pályázna, még fontos tudni az alábbiakat:

- min. 2 éves cég kell

- min. 1 fős átlagos KSH létszám 2015-ben

- a projekt mérete nem lehet nagyobb, mint a 2015-ös árbevétel 50%-a

- plusz pont ha korábban már volt export árbevétele illetve ha korábban már részt vett külföldi kiállításon, DE nem feltétele a pályázásnak

A kiírás, rövid bemutató anyagában részletesebb információk:

 

IT_marketing_kivonat.pdf

 

2) GINOP-3.2.4-8.2.4-16 pályázati kiírás

 

A pályázatot kifejezetten felhő alapú szolgáltatásokat nyújtó IT cégek számára írták ki, akik már fejlesztettek ilyen szolgáltatást és azt kívánják tovább fejleszteni vagy új felhő alapú szolgáltatást szeretnének nyújtani elsődlegesen feldolgozóipari KKV-k részére és ezen szolgáltatás fejlesztését kívánják megvalósítani.

 

A pályázaton induló IT cégek számára nagyon szigorú feltételek vannak amiknek meg kell felelni. Amennyiben cége már fejlesztett ilyen szoftvert és nyújt ilyen jellegű szolgáltatást, továbbá tervezi a fent leírt fejlesztéseket, akkor egyedileg célszerű megvizsgálnunk a pályázaton való indulásnak megfelelést. Ez nem egy tömeg pályázat, várhatóan 20 db cég kap támogatást, de érdemes átgondolni, ha megfelel a kiírás követelményeinek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: