MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Tájékoztatás a KKV minősítés bejelentéséről

2017-03-13

Tájékoztatás a KKV minősítés bejelentéséről

 

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe csak a KKV törvény hatálya alá tartozóknak kell a KKV minősítést bejelenteniük.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény.

 

28/A. § (a továbbiakban: Támogatási törvény) (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alapján a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben csak az az ügyfél vehet részt, aki a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, de legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban KKV törvény) szerinti minősítését (KKV minősítés) is.

 

A Támogatási törvény alapján a KKV minősítés tekintetében tehát a KKV minősítésről csak annak az ügyfélnek kell bejelentést tennie az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe , aki a KKV törvény hatálya alá tartozik. Amennyiben az ügyfél nem jelent be KKV minősítést a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), azt a Kincstár úgy értelmezi, hogy nem tartozik a KKV törvény hatálya alá, és ellenkező bizonyításig ezt tekinti alapállapotnak.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a támogatási törvény 28/A. § (1) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség alapján amennyiben az ügyfél a KKV törvény hatálya alá tartozik, de a Kincstárnál nem jelenti be a KKV törvény szerinti minősítését, úgy a Kincstár hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedésben nem vehet részt.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKV törvény értelmező rendelkezései alapján a „vállalkozás” fogalmába a természetes személyek is beletartozhatnak.

 

A KKV minősítés bejelentésének módja:

 

nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén

-kizárólag papír alapon, természetes személyekre vonatkozóan a G1010-02, nem természetes személyekre vonatkozóan a G1020-02 jelű nyomtatványon,

 

nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem esetén

-papír alapon természetes személyekre vonatkozóan a G1011-01, nem természetes személyekre vonatkozóan a G1021-01 nyomtatványon,

-elektronikus úton, a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési felületén.

 

A nyomtatványok letölthetők az alábbi helyről:https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/103-2016-xii-22-szamu-mvh-kozlemeny. A benyújtás helyét és módját az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló, 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény szabályozza.


Kapcsolódó dokumentumok: