MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult a "nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjá"-t támogató felhívás

2017-05-04

Kedves Pályázók!

 

Módosult a "nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjá"-t támogató felhívás

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás.

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

1. Törlésre került a felhívás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek c. pontjának utolsó bekezdése.

 

2. Módosult a felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása c. pontja.

 

3. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások c. alfejezete egy 9. számú ponttal.

 

4. A felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások c. fejezet 6. pontja törlésre került.

 

5. A felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása c. pontjának 8. számú lábjegyzete pontosításra került.

 

6. A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontja az alábbiak szerint változott:

- Kiegészítésre került a 11. számú magyarázó lábjegyzettel.
- Törlésre került az: „Ugyanakkor: az őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem mezőgazdasági jövedelemtermelő tevékenységre való tekintettel tevékenységét köteles átalakítani legalább egyéni vállalkozó vagy más vállalkozási formájúvá.” – mondat.

 

7. Pontosításra került a felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja c. pontja.

 

8. A felhívás 4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok c. fejezetének-4.4.2./5.-alpontja és az alponthoz tartozó lábjegyzet módosításra került.

 

9. Kiegészítésre és pontosításra került a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre c. pontja.

 

10. Egyértelműsítésre került a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei c. pontjának 16. alpontja.

 

11. Kiegészítésre került a felhívás 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok c. pontja.

 

12. A felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája c. pontja pontosításra került, illetve igazítva lett a többi változáshoz.

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:
A felhívás 1. számú melléklete (Fogalomjegyzék) kiegészítésre került a Világörökségi terület és a Világörökségi várományos terület definíciókkal.
A felhívás 5. számú melléklete az Üzleti terv kitöltési útmutató módosításra és kibővítésre került.
A felhívás fentiekben olvasható változásai miatt pontosításra került a Támogatói Okirat c. dokumentum.

 

További információk:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcijt-tmogat-felhvs-2


Kapcsolódó dokumentumok: