MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Településkép pályázat - Mérföldkő módosításának lehetősége

2017-07-20

Tájékoztatás!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy hosszas várakozást követően megszülettek, és egyre gyorsuló ütemben fognak megszületni a döntések a Vidékfejlesztési Program felhívásaira benyújtott támogatási kérelmek ügyében.

A beadott pályázatok mindegyikében meg kellett adni azt, hogy mi az adott projekt megkezdésének és befejezésének időpontja, továbbá úgynevezett mérföldköveket volt szükséges megjelölni az elszámolásokhoz kapcsolódóan.

 

Az Irányító Hatóság 2016. decemberében, illetve 2017. januárjában is közleményt adott ki azon esetekre vonatkozóan, ha az az ügyfelek önhibájukon kívül nem tudják tartani a pályázatban eredetileg megadott határidőket, mérföldköveket.

A projektek megvalósítása során, a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 86-87. §-okban szabályozott eljárásrend alapján,-a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól, avagy az okok tudomásra jutásától számított 8 napon belül kérheti a mérföldkövek teljesítési határidejének módosítását.

 

A 272/2014. (XI.15.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdés b) pontja szerint nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha a kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése késik a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest, de ez – 3 hónapot meg nem haladóan – nem érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja szerint a projekt fizikai befejezésének, továbbá a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje nem módosítható a felhívásban rögzített végső határidőn túl, továbbá amennyiben a felhívás kifizetési igénylés benyújtására (pl. első kifizetési igénylés) külön határidőt rögzít, az továbbra is betartandó.

 

A módosításra elektronikus úton, a-www.mvh.allamkincstar.gov.hu-honlapon elérhető e-ügyintézés felületre belépve, az „Elektronikus kérelemkezelés/Vidékfejlesztési Program (2014-2020) Támogatási kérelem-menüt választva a-Változás bejelentés (VP)-menüpont alatt, a támogatói okirat iratazonosítójára (vonalkódra) hivatkozva, a „Módosított mérföldkövek adatai” kategóriában van lehetőség. A módosításhoz szükséges a támogatási kérelemben megadott mérföldkő sorszámára történő hivatkozás, az új időpont megadása és a-változás indokait tartalmazó dokumentum-felcsatolása.

 

A változás indokait tartalmazó dokumentum egy egyszerű nyilatkozat, amelyben az ügyfél, illetve releváns esetben annak hivatalos képviselője néhány mondatban leírja, hogy miért nem tudják az eredetileg megadott határidőket és mérföldköveket teljesíteni, és kéri a módosított dátumok elfogadását.

 

Mellékletként csatoltuk a felhasználói segédletet a változás bejelentés benyújtásához.

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: