MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Tájékoztatás

2017-07-24

Kedves Pályázóink!

 

Az alábbiakról tájékoztatjuk:

Megnyílt az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020-’B Light’-támogatási rendszer.

Kedves Pályázóink!

 

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megjelent a „B Light”: Magyar és horvát kis-és közepes vállalkozások határon átnyúló együttműködésének támogatása című felhívás.

 

Pályázók köre

 

- Kis-és közepes vállalkozások a 2004. évi XXXIV. törvény értelmében (mikrovállalkozások is)

 

A pályázat benyújtásának határideje

- 2017. szeptember 15.

 

A projekt területi korlátozása

 

Horvátország oldaláról:

 

- Muraköz megye

- Kapronca-Kőrös megye

- Verőce-Drávamente megye

- Eszék-Baranya megye

- Varasd megye

- Belovár-Bilogora megye

- Pozsega-Szlavónia megye

- Vukovár-Szerémség

 

Magyarország oldaláról:

 

- Baranya megye

- Somogy megye

- Zala megye

 

A programtérben regisztrált, székhellyel vagy minimum 1 éve működő telephellyel rendelkező cégek pályázhatnak. Az együttműködésnek a határtérségben kell megvalósulnia.

 

Szakmai és pénzügyi jogosultság

 

- Min. 1 lezárt pénzügyi év (50%-nál nagyobb mértékben tulajdonos anyacég vagy kapcsolt vállalkozás is leigazolhatja);

- Min. 1 fő alkalmazott (50%-nál nagyobb mértékben tulajdonos anyacég vagy kapcsolt vállalkozás is leigazolhatja)

- Pozitív saját tőke a megelőző lezárt üzleti évben.

- Képesség, tapasztalat és kapacitás a projekt előkészítésére, végrehajtására, elő-és társfinanszírozására.

- Igazolhatóan rendelkezésre álló saját forrás és támogatás-előfinanszírozási kapacitás.

- Közvetítő szervezetek kizárva.

 

Partnerségi követelmények

 

- Min. 2, max. 4 partnerszervezet (KKV), min. 1 partner a határ mindkét oldaláról.

- Kötelezettségvállalás az indikátorok teljesítésére partner-szinten (Partnerségi Megállapodás).

 

Kizáró okok

 

- Párhuzamosan több hasonló együttműködési pályázatban való részvétel.

- Éves nettó árbevétel több mint 50%-a a következő tevékenységekből származik: mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, feldolgozása és marketingje, halászat és akvakultúra, erdőgazdálkodás.

- A megfelelő NACE (TEÁOR) kódoknak nem megfelelő tevékenység.

- Nehéz helyzetben lévő vállalkozások (800/2008/EK rendelet értelmében).

- Csődeljárás, felszámolás alatt, bírósági végrehajtás alatt álló cég.

- hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt állnak.

- Gazdasági tevékenysége felfüggesztésre került, illetve hasonló eljárás van folyamatban nemzeti jog alapján.

- Tevékenysége felfüggesztésre került vagy szakmai tevékenysége alapján jogerősen elítélték, vagy az IH/NH ezt bizonyítani tudja.

- Társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.

- Közbeszerzések során szabálytalanságot, visszaélést, korrupciós cselekményt követett el, vagy egyéb büntetőjogi kategóriába sorolható tevékenységet végzett.

- A pályázat szempontjából összeférhetetlen.

- Nem megfelelően képviselteti magát, illetve nem szolgáltat információt magáról a programot vezető szervezetek számára.

- A projektkiválasztó testület befolyásolása érdekében bizalmas információk megszerzésével próbálkozik.

 

ÁLLAMI TÁMOGATÁS – „STATE AID”

 

- A kapott támogatás állami támogatásnak számít, mint de minimis juttatás:

- max. 200 000 EUR / partner három egymást követő évben, mindkét támogató (HU és HR) országból.

- A projekt kidolgozására és a végrehajtás szakmai támogatására 5000 EUR számolandó.

- Kapcsolt vállalkozás összevontan számolandó.

- Elsődleges mezőgazdasági termelés, halászat, aquakultúra, valamint disztribúciós hálózat kialakítása nem támogatható.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

Alábbi tevékenységek NACE-kód alapján

 

• C – Feldolgozóipar

• D – Villamosenergia., Gáz-, Gőzellátás, Légkondicionálás;

• E – Vízellátás, Szennyvíz gyűjtése, kezelése, Hulladékgazdálkodás;

• F – Építőipar;

• G – Kereskedelem, Gépjárműjavítás (csak egy Light Partner támogatható egy partnerségen belül);

• H – Szállítás és raktározás;

• I – Szálláshely-szolgáltatás, Vendéglátás –meglévő szálláshelyek bővítése nem támogatható, csak minőségi fejlesztés – a támogatási keret max. 20%-áig.

• J – Információ. Kommunikáció;

• M – Szakmai, Tudományos, Műszaki tevékenység;

• N –Adminisztrációs és ügyfélszolgálati tevékenységek (munkaügy, utazás, biztonság)

• P – Oktatás;

• Q – Humán-egészségügyi, Szociális ellátás.

• R – Művészet, szórakoztatás, sport

o Szórakoztatóipar,

o Múzeumok, könyvtárak, egyéb kulturális tevékenységek

o Sport, rekreáció, vidámpark

 

Önállóan támogatható tevékenységek

 

- Új technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztése

- Új eszköz beszerzése közös technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztéséhez

- Új eszköz beszerzése mozgatáshoz, csomagoláshoz, raktározáshoz a közös technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztéséhez (Jármű nem megengedett)

- IT hardver és szoftver beszerzése (általános irodai használaton kívül).

- Új piacra való belépéshez szükséges tevékenységek (rendezvények szervezése, vásárokon való részvétel, promóciós anyagok készítése, marketingakciók)

- Közös technológia-, szolgáltatás és termékfejlesztéshez szükséges szakértői kapacitás.

 

Egyéb, csak az önmagában támogatható tevékenységekkel együtt megvalósítható elemek

 

- Infrastruktúrafejlesztés, telephely fejlesztése a kifejlesztett technológia, szolgáltatás és termék gyártására, forgalmazására.

- Általános irodai eszközbeszerzés.

- Immateriális javak (pl. licenszek).

- A technológiával, szolgáltatással és termékkel kapcsolatban tréningek, szemináriumok szervezése.

- Új alkalmazottak felvétele közös technológia, szolgáltatás vagy termék kifejlesztéséhez

- Projektmenedzsment.

- Építési beruházás

o Amennyiben engedélyköteles: engedélyeztetési szintű tervdokumentáció benyújtása szükséges.

o Két éven keresztül per-és igénymentesen meg kell őrizni.

 

Az együttműködés szintjei

 

A hozzáadott értéket igazolandó az alábbi indikátorok bevállalása szükséges:

 

- Aláírt szerződés/megállapodás harmadik féllel a Light Projekt tárgyát képező termék/szolgáltatás értékesítéséről (projektben létrejött eredmény) – a Light projekt zárását követő 2 évben

- A Light projekt számára nyújtott támogatás 20%-át elérő értékesítés (a projektből létrejött eredményre – termék vagy szolgáltatás – vonatkozóan) a Light Projekt zárásától számított 2 éven belül, főkönyvi kivonat alapján

 

Az alábbi együttműködési szintek teszik még értékesebbé az együttműködést:

 

• Korábbi együttműködés vagy határon átnyúló üzleti partnerség dokumentumai

• A Partnerek projekthez humán kapacitásainak bemutatása és az ő kapcsolódásuk a projekt szakmai tartalmához

• A termék, szolgáltatás vagy technológia innovatív tulajdonságai

• A termék, szolgáltatás vagy technológia üzleti potenciáljai

• A projekt megvalósítás módszertanának bemutatása

• A projekt relevanciájának és előkészítettségének bemutatása

 

 

A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA

 

A finanszírozás típusa:

 

- Vissza nem térítendő támogatás

 

A támogatás mértéke:

 

- 75%

 

Saját erő:

 

- 25%

 

A projekt mérete

 

 

Összes elszámolható költség

Támogatás (75%)

Minimum

EUR 40,000 (kb 12 millió Ft)

EUR 30,000 (kb. 9 millió Ft)

Maximum

EUR 180,000 (kb 54 millió Ft)

EUR 135,000 (kb 40,5 millió Ft)

 

A projekt mértéke meghaladhatja a 180 000 EUR-t, azonban a limit feletti költségek nem elszámolható költségnek minősülnek. Az ÁFA nem elszámolható.

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 

Előkészítési költség:

 

- Valamennyi Light Partner számára 1000 EUR – automatikus (egyösszegű kifizetés).

 

Személyi költség – járulékokkal:

 

- A projekt egyes feladatainak ellátásához kapcsolódóan

- Meglévő vagy új alkalmazott részére

- Részmunkaidő vagy teljes munkaidőben

- Átalány alapú elszámolással (munkaidőarányosan, dokumentáció nélkül), vagy munkaszerződés alapján (valós béren, munkaidő-nyilvántartást vezetve)

- Bónuszok nem elszámolhatók.

- Személyi költség max. a költségvetés 80%-áig!

 

Egységköltség alapú elszámolással:

 

Kategória

Végzettségi elvárások

Havi elszámolható bér (bruttó bér + szociális járulék)

Menedzser / mérnök / termékfejlesztő / marketing szakértő

Felsőfokú végzettség, 3 év szakmai tapasztalat

1700 EUR

Fizikai vagy adminisztratív dolgozó

Középfokú végzettség, 1 év szakmai tapasztalat

800 EUR

 

 

Valós bérek alapján:

 

- Határozott idejű szerződéssel

- Egyéni megbízással

 

Irodai és adminisztratív költségek:

 

- A bérköltségek 15%-a –átalányalapú kifizetés

 

- Irodabérlet

- Biztosítás

- Rezsi

- Irodaszer

- Könyvelés

- Dokumentálás

- Fenntartás, üzemeltetés, javítási költségek

- Biztonság

- Informatikai rendszerek

- Kommunikációs költségek

- Nemzetközi banki tranzakciók díjai

 

Utazás és szállás:

 

- Csak alkalmazottak számára;

- Személyautó vagy tömegközlekedés –költséghatékonyság figyelembe vételével;

- Szállás max. 3*-os hotelben.

- Napidíjak nemzeti vagy belső szabályozás alapján –az uniós plafonig.

 

Külső szakértői költségek –szerződés alapján, beszerzési szabályok betartásával:

 

- Műszaki tervek és engedélyek –2014. január 1-je után felmerült tételek;

- Tanulmányok, kutatás;

- Rendezvények, képzések, partnertalálkozók;

- Műszaki ellenőrzés;

- Kommunikáció és nyilvánosság –részletes szabályok alapján;

- Projektmenedzsmenthez (az EPSF szerepén túl) és közbeszerzéshez kapcsolódó költségek – max. 5%;

- Egyéb –pl. szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok.

 

Eszközök:

 

- A projektmegvalósításhoz szükséges, tartalom-specifikus eszközök (az irodai eszközökön kívüliek):

o Számítástechnikai hardver és szoftver

o Bútorok, felszerelések

o Laboratóriumi eszközök

o Gépek, műszerek

o Egyéb eszközök, készülékek

 

- Eszközök általános használatra, napi projekt munkához (számítógép, irodabútor) 1000 EUR (automatikus, egyösszegű kifizetés)

 

Használt eszközök adott feltételekkel elszámolhatók.

 

Építés, felújítás:

 

- Projekt céljaihoz kapcsolódó építés, felújítás, átalakítás, bővítés

- Ingatlan és földterület vásárlás nem elszámolható

 

Nem elszámolható költségek köre:

 

- Partnerek által előállított termékek, szolgáltatások, munkadíjak

- A Light Projekt benyújtását megelőzően felmerült költségek;

- ÁFA, amennyiben visszaigényelhető a Light Partnerek által;

- Meglévő épület vásárlása

- Telek-és területvásárlás

- Büntetések, bírságok, peres eljárások díjai

- Összeférhetetlenségi szabályok be nem tartásával beszerzett termékek/szolgáltatások;

- Használt eszközök – kivételekkel;

- Bankköltségek – kivéve: a nemzetközi tranzakciók díjai

- Rezsi- kivéve a 7.3 pontban foglaltak szerint

- Árkedvezmények, kedvezmények

- Természetbeni hozzájárulások

- Árfolyamveszteség;

- Kamatok;

- Szabálytalanul beszerzett termékek/szolgáltatások.

- Egyéb, a költségek elszámolhatóságáról szóló nemzeti szabályozás szerint

 

A PÁLYÁZÁS MENETE

 

- 1. kör: közös, ún. ’Light Concept’ űrlap kitöltése (angol nyelven, HU-HR együttesen)

- 2. kör: részletes támogatási kérelem kidolgozása és benyújtása az EPSF szervezet segítségével

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS ÉS MONITORING

 

A projekt hossza:

 

- 6-18 hónap

 

Fenntartási időszak:

 

- 2 év

 

Előleg:

 

- Nem igényelhető

 

Biztosítékok:

 

- Pályázat benyújtásakor nem szükséges

- Támogatás elnyerése esetén bankszámla nyilatkozat

 

A felhívás és a hozzákapcsolódó mellékletek az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.b2match.eu/blight


Kapcsolódó dokumentumok: