MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Tájékoztató

2017-07-24

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a-Vidékfejlesztési Program-keretében a nyertes pályázatok esetében van lehetőség-előleg-felvételére, amelynek -maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

 

Az előleg igénylését a kedvezményezettnek kezdeményeznie kell az „Előleg fizetési kérelem” a Magyar Államkincstárhoz elektronikus úton történő benyújtásával. Ha az előlegigénylés hiányos vagy hibás, a Magyar Államkincstár egy alkalommal a hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. Az előleg igénylésével egy időben a kedvezményezett köteles igazolni az előleg összegével megegyező összegű biztosíték rendelkezésre állását.

 

Előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet.

 

A támogatási előleg igénylésére és folyósítására több részletben is sor kerülhet. Amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre – a támogatási előleg kifizetésétől számított hat hónapon belül –, vagy, amennyiben a támogatás vagy a támogatási előleg nem rendeltetésszerű felhasználása bizonyosodik be, úgy a támogatási előleget a kedvezményezett köteles visszafizetni.

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet értelmében a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha a kedvezményezett benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet.

 

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívások kapcsán előlegigényléshez benyújtandó likviditási terv sablonját és annak kitöltési útmutatóját mellékeltünk jelen levelünkhöz. A likviditási tervet konzorciumok esetében projektszinten és konzorciumi tagonként is szükséges benyújtani.

 

Jelenleg az „Előleg fizetési kérelem” pont kidolgozás alatt van az elektronikus felületen. Amint ez a pont elkészül, a-www.palyazat.gov.hu-oldalon közlemény fog megjelenni, és mi is tájékoztatjuk a kedves pályázókat.

 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük forduljon bizalommal munkaszervezetünkhöz!


Kapcsolódó dokumentumok: