MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

TÁJÉKOZTATÁS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM INTÉZKEDÉSEI KAPCSÁN BENYÚJTHATÓ ELŐLEG IGÉNYLÉSEKRŐL

2017-08-07

Kedves Tagjaink!

 

A településkép pályázat kapcsán igényelhető előlegekről illetve a előlegkérés módjáról a részletek alatt tájékozódhat.

TÁJÉKOZTATÁS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM INTÉZKEDÉSEI KAPCSÁN BENYÚJTHATÓ ELŐLEG IGÉNYLÉSEKRŐL

 

A Vidékfejlesztési Program keretében igényelhető támogatási előleg egy olyan konstrukció, amely a támogatási okirattal jóváhagyott és megvalósítani kívánt beruházások előfinanszírozásához vehető igénybe. Támogatási előleget a hatályos támogatói okirattal rendelkező, nem egyszeri elszámolást választó kedvezményezettek igényelhetnek a támogatási okiratban részükre megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának mértékéig. A kedvezményezett az előleg folyósítását elektronikusan, előleg kifizetési kérelem benyújtásával az alábbi felületen igényelheti:

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes

 

Az előleg igénylés benyújtásakor az alábbi útvonalon elérhető kitöltési útmutató iránymutatásait kell követnie:

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/679526/tajekoztatok/kitoltesi-utmutato-eloleg-igenylesh-3

 

Fontos, hogy a biztosítékadásra kötelezett kedvezményezettnek legkésőbb az előleg kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell az előleg összegével megegyező összegű biztosíték (pl.: a-hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény-hatálya alá tartozó hitelintézetek/állami kezesség) rendelkezésre állását. Biztosítékként kizárólag készpénzletét, vagy a-2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről-szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet) 83. § (1) bekezdés a) és d)–f) pontjában meghatározott biztosíték ajánlható fel.

 

A 272/2014. Korm. rendelet 84. § (4) bekezdése értelmében a hatósági feladatokat ellátó köz-vagy magánjogi szerv részére felmentés adható a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, azonban a 117/A. § (1) bekezdésében nevesített szervezetek számára az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv benyújtása kötelező. A támogatási előleg folyósításának feltétele többek között a likviditási terv jóváhagyása. A likviditási terv sablonja a széchenyi2020 oldalon az alábbi linken érhető el.

 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

A biztosítékok iratanyagát-az előleg kérelem elektronikus benyújtással-egyidejűleg-papíron is be kell nyújtani-az alábbi címre:

 

Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztálya Biztosíték- és Követeléskezelési Osztály, 1476 Budapest, Pf.: 407.


Kapcsolódó dokumentumok: