MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

"Otthon Melege"

2017-08-25

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, új gázkonvektorok felszerelésére irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tett közzé, melyről bővebben a "részletek" alatt olvashat.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő lakások szén-dioxidkibocsátás csökkentését eredményező, új gázkonvektorok felszerelésére irányuló, költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

 

1. A pályázati konstrukció forrása

Az alprogram meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint.

 

2. Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie

Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot. A pályázó személye ebben az esetben a kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy.

 

3. Pályázattal elnyerhető támogatás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi. A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya: A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 80 %-a, de maximum 500.000,- Ft azaz ötszázezer forint.

FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év költséget. Amennyiben a költségek meghaladják a költségszintet, akkor a támogatás a költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.

 

4. Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező konvektoros fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. Az elérhető energia-megtakarítás és a CO2 kibocsátás csökkentés mértéke a pályázat benyújtása során kitöltendő adatlapon kerül meghatározásra, a lecserélésre kerülő, továbbá az újonnan beszerelendő gázkonvektor készülékek fő adatainak megadásával. A pályázat keretében támogathatóak a meglévő gázkonvektor(ok) új gázkonvektor(ok)ra történő cseréje vonatkozásában felmerült anyag- és munkadíjak, továbbá tervezési, engedélyeztetési és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, továbbá a tulajdoni lap költsége. Elszámolható költségnek minősülnek továbbá az új kéménybe kötendő gázkonvektorok kéményépítésével, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos anyag, munka, illetve szakértői költségek is, melyek önállóan, konvektor csere nélkül nem támogató költségek.

FIGYELEM! Azon épületek / lakások vonatkozásában, melyek esetében a beruházást megelőzően nem földgázüzemű gázkonvektorral valósult meg a fűtési hőenergia előállítása, támogatás nem igényelhető.

 

5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.

Pályázatot elektronikusan benyújtani 2017. szeptember 21. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről. A közleményben megjelölt felfüggesztés időpontjától számított 24 órán belül lehetséges még a pályázatok benyújtása. A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

A pályázatbenyújtó felület elérhetősége:-konvektor2017.nfsi.hu

 

6. További információk

A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz.

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán érhető el. Telefonszámok: +36-70/945-4294, +36-70/945-4250, +36-70/945-6542

Telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő – Csütörtök: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 14.00

E-mail:-konvektor2017@nfsi.hu

 

7. A pályázati dokumentumok elérhetőségei

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a-www.nfm.gov.hu-elérhetőségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján, továbbá a konvektor2017.nfsi.hu pályázati portálon érhetőek el.


Kapcsolódó dokumentumok: