MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

EFOP-5.2.1-17 Társadalmi innovációk – Új módszerek kipróbálása (Pilot)

2017-10-02

Magyarország Kormányának felhívása a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik számára , a társadalmi innovációk kifejlesztése és kipróbálása, a helyi szolgáltatások és közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése érdekében.

 

Jelen konstrukció azokra a problémákra koncentrál, amelyeket az EFOP 1 Együttműködő társadalom és EFOP 3. Gyarapodó tudástőke prioritási tengelyei felsorolnak. Annak érdekében, hogy a szolgáltatási rendszer hatékonysága új megoldásokkal javuljon:

 

1) segíteni kell, hogy létrejöjjenek és kiértékelésre kerüljenek olyan szolgáltatásfejlesztési kísérletek (pilotok), innovációk amelyek megoldásra váró problémákra keresik a szolgáltatási rendszerek logikájába illeszthető új válaszokat

 

2) segíteni kell, hogy létrejöjjenek azok az innovációs kísérletek, amelyek nagyobb szolgáltatói körben próbálják ki a kísérleti fázisban már sikeresen bizonyított megoldások alkalmazhatóságát, hatékonyságát.

 

3) segíteni kell olyan öntanuló, innovatív hálózatok kialakulását, ahol a szolgáltatóknak a problémákra adott megoldási kísérletei folyamatos reflexióra kerülnek a többi szolgáltató által és így ösztönzi a problémákra adott innovatív válaszok létrejöttét és egyúttal segíti azok elterjesztését is.

 

Jelen konstrukció a fentiek közül az állami és nem állami szervek szolgáltatásfejlesztési kísérleteinek (pilotok) megvalósítását támogatja.

A felhívás célja, hogy a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával, a helyi szükségletekre reagáló innovatív megoldások kidolgozásával és kipróbálásával (pilot) járuljon hozzá az adott térségben jellemző problémák megoldásához, a lakosság társadalmi helyzetéből és a területi jellemzőkből eredő hátrányainak kompenzálásához. A felhívás célja új innovatív kezdeményezések kipróbálásának támogatása a társadalmi ellátórendszerek különböző területein.

 

A konstrukció olyan innovatív beavatkozásokat kíván támogatni, amelyek a helyi problémák újszerű megközelítésével, a korábbi megoldásoknál hatékonyabban, eredményesebben járulnak hozzá.

 

Továbbiak a csatolmányban.


Kapcsolódó dokumentumok: