MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás!

2018-01-02

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a mai napon módosult 36 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás!

 

A legfontosabb módosítás, hogy törlésre került a szabály, amely szerint a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

A Kedvezményezett - egyszeri elszámolás kivételével - a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt elszámolási kötelezettség betartására köteles, mely alapján a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 12 hónapon belül köteles a kedvezményezett elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

Az alábbi felhívások kerültek módosításra:

 

- VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései

- VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

- VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

- VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

- VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése

- VP-5-4.1.1.6-15 - Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

- VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

- VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

- VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

- VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

- VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

- VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

- VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

- VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

- VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

- VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás

- VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása

- VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

- VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

- VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

- VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása

- VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény termesztés

- VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

- VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

- VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

- VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

- VP1-2.3.1-17 Szaktanácsadók továbbképzése

- VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

- VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése

- VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

- VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

- VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás

- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

- VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése

- VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés

 

 

A felhívások módosításai az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek


Kapcsolódó dokumentumok: