MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Megjelent a VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása című felhívás!

2018-01-22

Megjelent a VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása című felhívás!

 

Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be, amely már korlátozott mértékben megengedi a tagállamok számára a termelési potenciál növekedését. Ennek megfelelően minden tagország jogosult teljes szőlőterületének 1%-a tekintetében új telepítési engedélyt kiadni. Magyarország esetében ez évente mintegy 650 ha új borszőlőültetvény telepítését teszi lehetővé. Jelen Felhívás kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást. Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere több évszázados hagyománnyal rendelkezik. A borvidékek részei a kultúrtájnak, amelyek fejlesztése és megőrzése is kiemelt fontosságú feladat. A borvidékeken koncentrálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges szakértelem és infrastruktúra. A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is megjelenő minőségi jelző, amely a gazdálkodók jövedelembiztonságát növeli, ezért a Felhívás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítésekhez nyújt támogatást. Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,0 milliárd Forint.

 

Támogatási igény az új borszőlőültetvény telepítésével kapcsolódóan nyújtható be.

 

Továbbá támogatási igény nyújtható be az alábbi tevékenységekhez:

Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen:

• geotextíliák elhelyezése,
• tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
• tározó terek vízzáró szigetelése,
• tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.

 

Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása:

• vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
• vízkivételi művek kialakítása,
• új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése:
• szivattyúk,
• szűrők,
• csővezetékek,
• szerelvények,
• távvezérlő rendszerek,
• meteorológiai állomás,
• talajszondák,
• vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
• mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
• korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
• tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

 

Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése:

• vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása
• új rendszer kiépítése, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
• vízfogyasztásmérő berendezések telepítése, szerelvények telepítése,
• vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
• korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
• tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

 

Támogatási kérelmet azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, az árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.


• A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
• Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár
• A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától van lehetőség.

 

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1


Kapcsolódó dokumentumok: