MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Építőipart támogató pályázat!

2018-01-31

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy megjelent az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás tájékoztatója, mely meghatározza a 20 milliárd forint keretösszegű pályázat feltételeit. A támogatásra jelenleg 20 és 250 fő közti foglalkoztatotti létszámú vállalatok pályázhatnak 50 millió és egymilliárd forint közötti összegre, vissza nem térítendő támogatásként.

Támogatási igényt nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozások amennyiben:

 

a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,

b) alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,

c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,

e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír

 

Kizárólag a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységi körök támogathatóak. Egy kedvezményezett részére legalább 50 millió, legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható.

 

A meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységeken belül támogatás igényelhető az alábbi kiadásokra:

 

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;

b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;

c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;

d) információs technológia-fejlesztés;

e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;

f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;

g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;

h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás; i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

 

A projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:

 

a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,

b) jelentős teljesítmény-növekedés,

c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,

d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

 

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében

 

Az alábbi költségek számolhatóak el:

 

I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek - technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke; - telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit; - alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások; - a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei; - immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint - a testreszabás költségei; - a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei; - és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

II. II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható - közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység; - közbeszerzési eljárás díja

 

Támogatási kategóriák:

 

Csekély összegű támogatás: Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis rendelet ezt lehetővé teszi.

 

Regionális beruházási támogatás: A beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból kell biztosítania.

Támogatási intenzitása a regionális térkép alapján:

 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 50%

Közép-Dunántúl: 35%

Nyugat Dunántúl: 25%

Pest megye: 20-35%

 

A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető

 

Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás:

 

(1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás kis- és középvállalkozás induló beruházásához nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

 

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás:

 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás sajátos esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ára növelhető feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t.

Eljárási és szervezési innováció támogatása: Nagyvállalkozásnak nyújtott támogatás csak akkor egyeztethető össze, ha a nagyvállalkozás a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kkv-kkal, és ha az összes elszámolható költség legalább 30%-át az együttműködő kkv-k viselik. A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kkv-k esetében pedig az elszámolható költségek 50%-át.

Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 10 százalékponttal növelhető.

A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. Az intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

 

A támogatás igénylése az NGM Iparszabályozási Főosztály (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik, folyamtosan. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról tölthető le. A támogatási kérelmet egyidejűleg elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

A támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet, a támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.

 

 

A közlemény, a pályázati felhívás, valamint a támogatási kérelem formanyomtatványa az alábbi linken érhetőek el:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/indul-az-epitoipari-cegek-fejleszteset-segito-20-milliard-forintos-palyazat


Kapcsolódó dokumentumok: