MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módusult kettő újabb vidékfejlesztési felhívás

2018-01-31

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a mai napon megjelent a-www.palyazat.gov.hu-oldalon a VP6-6.4.1-16-"Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása" és a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16-"Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű felhívások módosítása".

-

VP6-6.4.1-16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

 

A felhívás módosítása a következő mondatrész törlését tartalmazza: „a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 49,572,800 forint”

- A felhívás főoldalán az alábbi bekezdés 2. pontja módosult:


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


• a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
• a felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
• az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetből szintén törlésre került a fenti mondat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs--1

 

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

 

A felhívás módosítása az alábbi fejezetek érinti:


- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege című fejezet

 

A felhívás 12. számú, Állami Támogatások Feltételrendszere című melléklete a jogszabályi változásoknak megfelelően módosult.

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs-


Kapcsolódó dokumentumok: