MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult Pályázatok!

2018-02-27

Tisztelt Tagjaink!

 

A következő pályázatok módosultak:

- A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.7-17 kódszámú) felhívás módosult.

- Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás.

- A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.1.10-17 kódszámú) felhívás módosult.

 

A pontos információkat és internetes eléréseket a "részletek" alatt találnak.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.7-17 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:

 

1. A támogatás kérelmek benyújtási határidejének kezdete 2018. év március 30-ról 2018. év április 3-ra módosult.

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a kérelem benyújtására a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében régiós felkészítő szervezetek által biztosított képzés sikeres elvégzését és az elkészített üzleti terv felkészítő szervezet általi jóváhagyását követően kerülhet sor a felhívásban foglalt egyéb feltételek mellett.

 

A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához. A GINOP 5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás című program keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.

 

Jelen Felhívás keretében a GINOP 5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából.

 

A hivatalos közlemény és a pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-cm-ginop-527-17-kdszm-felhvs-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatni szeretnénk, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás.

 

A módosítás a felhívás alábbi pontját érinti:

A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben módosításra kerültek az értékelési határnapok az alábbiak szerint:


- 2018. év március hó 19. nap
- 2018. év június hó 15. nap
- 2018. év szeptember hó 14. nap
- 2018. év december hó 14. nap
- 2019. év március hó 18. nap
- 2019. év június hó 14. nap
- 2019. év szeptember hó 16. nap
- 2019. év december hó 16. nap
- 2020. év március hó 16. nap
- 2020. év június hó 15. nap
- 2020. év augusztus hó 31. nap

 

A hivatalos közlemény és a pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cm-felhvs-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.1.10-17 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:

 

1. A támogatási kérelmek benyújtási határidejének kezdete 2018. év március 30-ról 2018. év április 3-ra módosult.

 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a kérelem benyújtására a GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében régiós felkészítő szervezetek által biztosított képzés sikeres elvégzését és az elkészített üzleti terv felkészítő szervezet általi jóváhagyását követően kerülhet sor a felhívásban foglalt egyéb feltételek mellett.

 

A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni, vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 év feletti álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.

 

A GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás elnevezésű program keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.

 

Jelen Felhívás keretében a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító 30 év feletti álláskeresők által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából.

 

A hivatalos közlemény és a pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-cm-ginop-5110-17-kdszm-felhvs-1


Kapcsolódó dokumentumok: