MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését támogató felhívás

2018-03-19

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése" című (VP2-6.3.1.-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

1. Törlésre került a felhívás bevezető szövegéhez kapcsolódó 3. számú lábjegyzet.

 

2. A felhívás keretösszegének csökkenése miatt módosításra került a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás című pontjában a támogatott támogatási kérelmek várható száma.

 

„A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1070 db.”

 

3. Egyértelműsítésre került a felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása című pontja:

 

„A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 4. év végére legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.”

 

4. Pontosításra került a felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című fejezetének, 3.2.1 A támogatás igénybevételének általános feltételei című alfejezetének több pontja, továbbá a II. A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek az alábbiakkal kerültek kiegészítésre:

 

-Az 1. pont lábjegyzeti hivatkozással lett ellátva, mely szerint: „ A Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 4. év január 1. és december 31. közötti időszaka tekintetében értelmezendő.”

-Beillesztésre került a 7. pont, mely a családtámogatási ellátásban részesülőkre és a főállású anyákra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

-A 8. pontban a következő szabály került lefektetésre: „ A támogatást igénylő köteles az utolsó részlet igénylésére kifizetési kérelmet benyújtani legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónap elteltével, legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 60 hónapon belül.”

 

5. Pontosításra került a felhívás 3.2.3 Mérföldkövek című pontja

 

6. A felhívás 3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című pontja az alábbiak szerint változott:

 

-Törlésre került a következő mondat: „A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.”

-A pont végére az alábbi mondat került: „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 60. hónap utolsó napja.”

 

7. Törlésre kerültek a Projekt szintű indikátorok és az azokhoz kapcsolódó szabályok és lábjegyzetek a felhívás 3.5.1 Indikátorok című pontjából.

 

8. Egységesítésre került a felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre című pontjában az üzleti évre vonatkozó elvárás:

 

„A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év.”

 

9. A felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontjában javításra került a negyedik szakasz zárásának időpontja, amely 2018.03.30.

 

10. A felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontok című pontja pontosításra került.

 

11. Kiegészítésre került a felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája egy 6. számú ponttal.

 

12. A Kifizető Ügynökség és az MVH kifejezések egységesen átírásra kerültek Magyar Államkincstárra.

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:

 

Rendszerezve és pontosítva lettek a felhívás alábbi mellékletei:

 

-2. számú melléklet – Fogalomjegyzék

-4. számú melléklet - Jogosultsági kritériumok megállapításához segédlet

-7. számú melléklet - TCS-TÉSZ Szakmaközi Szervezeti Igazolás

 

A jelen Közlemény 4. pontjában foglalt családtámogatási ellátásban részesülőkre és a főállású anyákra vonatkozó előírások miatt szükséges volt egy 15. számú melléklet megjelentetése is, mely a Közreműködői megállapodás mintát tartalmazza.

A felhívásnak és mellékleteinek fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre és kiegészítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum és a 8. számú, Szankciós táblázat melléklet.

 

A hivatalos közlemény, valamint a teljes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztst-tmogat-felhvs-1


Kapcsolódó dokumentumok: