MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

GINOP-4.1.2-18 Pályázati Felhívás - Összefoglaló

2018-03-22

Tisztelt Tagjaink!
 
 
GINOP-4.1.2-18 pályázati felhívás rövidített változata:

Jelen Felhívás keretében 1,5 millió Ft és 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban lehet részesülni.

Támogatás mértéke 50%.

 

Pontosabb leírás a "Részletek" alatt olvasható.

Támogatható tevékenységek:

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani.

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:
a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A) Projekt-előkészítési tevékenységek:
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 
Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások12:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel.
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) gazdálkodási formakód szerint:
-a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
-b) 114 Részvénytársaság
-c) 116 Közkereseti társaság
-d) 117 Betéti társaság
-e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
-f) 228 Egyéni cég
-g) 231 Egyéni vállalkozók
jogi forma szerint:
-aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
-ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14. 12.00 órától 2018. június 28. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.


Kapcsolódó dokumentumok: