MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Nemzeti Ovi-Sport Program

2018-04-09

Tisztelt Tagjaimk!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy 2018. április 23-ig nyújthatóak be pályázatok a "Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében.

 

Buzánszky Jenő, a Nemzet Sportolója, a legendás Aranycsapat tagja által alapított Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány immáron 7. alkalommal írta jelen felhívást, melyre elsősorban óvodák, önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek jelentkezését várják.

Az Ovi-Sport Alapítvány 2011 óta hazánk 275 óvodájában valósította meg az Ovi-Sport Programot, mellyel közel 41.000 óvodás gyermek számára teremtették meg a mindennapos mozgás lehetőségét.

 

Az Ovi-Sport Program főbb elemei: Pálya (árnyékoló hálóval) + Eszközkészlet + Képzés + Rendezvény + Program megvalósítás.

 

A Programban szereplő elemek támogatási intenzitása különböző, mely igazodik a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhez (a továbbiakban: TAO törvény), a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelethez, valamint az Alapítvány saját célkitűzéseihez.

 

A pályázati kiírás a következő linken érhető el:http://ovi-sport.hu/Palyazat.html


Kapcsolódó dokumentumok: