MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Újabb fontos határidőre kell figyelniük az őstermelőknek

2018-05-10

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy június 15-ig kell bejelenteniük az őstermelőknek a falugazdászoknál azokat a változásokat, amelyek a földhasználatra, illetve az állattartási és növénytermelési tevékenységre vonatkoznak. A személyes adatok módosulását viszont nem egy adott konkrét határidőig, hanem a változástól számított tizenöt napon belül kell bejelenteni.

Az őstermelői igazolványról szóló 2015-ös kormányrendelet szerint egyes adat változásokat elegendő évente egyszer, június 15-ig bejelenteni a falugazdászoknál. Ezek a termelési adatokra vonatkoznak:

 

- a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a használt földterület nagysága, művelési ága

- az állattartásra alkalmas épület használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, az épületben tartott állatfaj megnevezése

- a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés volumenére, és az értékesíteni kívánt termék mennyiségére vonatkozó adat;

- az állati fajok megnevezése, az értékesíteni kívánt termékek mennyisége

- a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte.

 

Ugyanakkor a legtöbb adatban, így az őstermelő személyes adataiban (név, lakcím, adószám) vagy az értékesíteni kívánt termékek változásait a bekövetkezéstől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni a falugazdásznál. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak, illetve azt már nem őstermelőként kívánják folytatni.

 

Ha valaki nem csak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem az őstermelői tevékenységből származói termékét értékesíteni is szeretné, nem feltétlenül a fenti határidők az irányadók. Az értékesítési tevékenység előtt ugyanis aktualizálni, módosítani kell az adatokat a falugazdásznál, mivel az ellenőrző hatóság az értékesítés helyszínén tapasztaltakat az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatokkal összeveti, és ha eltérést tapasztal, akkor két hónaptól két évig terjedő időszakra is eltilthatja az őstermelőt tevékenységének végzésétől.

 

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az adatokban bekövetkezett változások bejelentésekor. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvosi igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. A személyazonosság megállapítására alkalmas és érvényes igazolványnak, valamint a változás-bejelentésben érintett őstermelői igazolványnak és a még le nem zárt értékesítési betétlap(ok)nak is rendelkezésre kell állnia az ügyintézéskor. Az őstermelői igazolvány módosítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.


Kapcsolódó dokumentumok: