MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Újra beadhatóak a pályázatok a KKV-k eszközbeszerzését támogató felhívásra

2018-08-27

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy ismét megnyílt a lehetőség a Budapest és Pest megyén kívüli kis-és középvállalkozások számára, hogy támogatási igényt nyújtsanak be a rendkívül népszerű GINOP-2.1.8-17 „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című felhívásra. A pályázatok benyújtásának új határideje 2018. szeptember 27., 12:00. Az igényelhető támogatás összegét a korábbi duplájára, 30 millió forintra növelték.

A pályázat újraindulása mellett több módosítás is történt a felhívásban, például a végső beadási határidő 2018. szeptember 27-re változott, illetve a legmagasabb támogatási összeg a korábbi 15 millió helyett 30 millió forintra nőtt.

 

A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

 

A támogatási kérelmeket azok a mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be, melyek:

 

• rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel

• előző éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt

• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

• nem tartoznak az EVA hatálya alá.

• Budapest és Pest megyén kívüli székhelyen vagy telephelyen, fióktelepen valósítják meg beruházásukat

 

Gazdálkodási formakód szerint:

 

• 113 Korlátolt felelősségű társaság

• 114 Részvénytársaság

• 116 Közkereseti társaság

• 117 Betéti társaság

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 

- eszközbeszerzés: új eszközök és felszerelések, valamint kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségek

 

- immateriális javak beszerzése: szoftverek beszerzése, gyártási licenc beszerzése, know-how beszerzés

 

 

Adott vállalkozás csak olyan fejlesztendő tevékenységre pályázhat, mely a Felhívás 2. számú mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik.

 

Az igényelhető támogatási összeg minimum 5 millió forint, maximum 30 millió forint. Maximum a teljes projekt 50%-a lehet vissza nem térítendő támogatás.

 

A pályázati felhívás itt érhető el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-218-17-a-kkv-k-versenykpessgnek-nvelse-adaptv-technolgiai-innovci-rvn-1


Kapcsolódó dokumentumok: