MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2018. szeptemberi módosításáról

2018-09-19

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2018 szeptemberében módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a "részletek" alatt olvashatók:

1) a költségnövekmény lehetséges finanszírozási forrásának vizsgálatára vonatkozó kötelezettség előírása, a költségnövekmény támogatása érdekében készített előterjesztés tartalmi követelményeinek meghatározása, az igazságügyi szakértő bevonása lehetséges időpontjának rögzítése

2) a költségnövekmény kezelése a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén történhet a műszaki-szakmai tartalom változtatásával

3) támogatási előleg, szállítói előleg százalékos és összegszerű korlátjának csökkentése, a támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok módosítása

4) a Vidékfejlesztési Program esetén a dokumentumok utóellenőrzése kockázatelemzés alapján történik

5) a kockázatelemzés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés nem a projekt pénzügyi befejezéséhez igazodik, hanem a záró kifizetési igénylés jóváhagyásához

6) a piaci ár alátámasztására vonatkozó szabályozás felülvizsgálata

7) a dokumentumok ellenőrzése vonatkozásában határidő megállapítása arra az esetre, ha a kifizetési igénylés alapján támogatás folyósítására nem kerül sor vagy, ha a kedvezményezett önálló szakmai beszámolót nyújt be

8) a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában megállapított költségkorlát nem vonatkozik a FIDIC mérnökre

9) a nagyprojekt tekintetében a támogatási kérelem átdolgozására és előterjesztésére irányadó szabályok felülvizsgálata

10) szakaszolt nagyprojektekre nem terjed ki az a szabály, mely szerint az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott

11) az elszámolható projekt költségek vonatkozásában megállapított százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet

12) belföldi szállás esetén vendég-éjszakánként egységesen legfeljebb bruttó 15 000 forint szállásköltség számolható el

 

Mivel ezek a kiadott tájékoztató szöveg szerint is nagy jelentőségű változások, ezért az új szabályokat a módosítás hatályba lépését (szeptember 8.) követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni. A szállítói előleg módosított szabályait pedig a módosító rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.

 

A módosításokat tartalmazó közlemény csatolásra került jelen levélhez, továbbá elérhető az alábbi linkeken is:

 

https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az-egyes-eurpai-unis-alapokbl-szrmaz-tmogatsok-felhasznlsnak-rendjrl-szl-272-2014-xi-5-korm-rendelet-2018-szeptemberi-mdostsrl

1)a költségnövekmény lehetséges finanszírozási forrásának vizsgálatára vonatkozó kötelezettség előírása, a költségnövekmény támogatása érdekében készített előterjesztés tartalmi követelményeinek meghatározása, az igazságügyi szakértő bevonása lehetséges időpontjának rögzítése

2)a költségnövekmény kezelése a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén történhet a műszaki-szakmai tartalom változtatásával

3)támogatási előleg, szállítói előleg százalékos és összegszerű korlátjának csökkentése, a támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok módosítása

4)a Vidékfejlesztési Program esetén a dokumentumok utóellenőrzése kockázatelemzés alapján történik

5)a kockázatelemzés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés nem a projekt pénzügyi befejezéséhez igazodik, hanem a záró kifizetési igénylés jóváhagyásához

6)a piaci ár alátámasztására vonatkozó szabályozás felülvizsgálata

7)a dokumentumok ellenőrzése vonatkozásában határidő megállapítása arra az esetre, ha a kifizetési igénylés alapján támogatás folyósítására nem kerül sor vagy, ha a kedvezményezett önálló szakmai beszámolót nyújt be

8)a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában megállapított költségkorlát nem vonatkozik a FIDIC mérnökre

9)a nagyprojekt tekintetében a támogatási kérelem átdolgozására és előterjesztésére irányadó szabályok felülvizsgálata

10)szakaszolt nagyprojektekre nem terjed ki az a szabály, mely szerint az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott

11)az elszámolható projekt költségek vonatkozásában megállapított százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet

12)belföldi szállás esetén vendég-éjszakánként egységesen legfeljebb bruttó 15 000 forint szállásköltség számolható el

 

Mivel ezek a kiadott tájékoztató szöveg szerint is nagy jelentőségű változások, ezért az új szabályokat a módosítás hatályba lépését (szeptember 8.) követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni. A szállítói előleg módosított szabályait pedig a módosító rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.

 

A módosításokat tartalmazó közlemény csatolásra került jelen levélhez, továbbá elérhető az alábbi linkeken is:

 

https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az-egyes-eurpai-unis-alapokbl-szrmaz-tmogatsok-felhasznlsnak-rendjrl-szl-272-2014-xi-5-korm-rendelet-2018-szeptemberi-mdostsrl

1)a költségnövekmény lehetséges finanszírozási forrásának vizsgálatára vonatkozó kötelezettség előírása, a költségnövekmény támogatása érdekében készített előterjesztés tartalmi követelményeinek meghatározása, az igazságügyi szakértő bevonása lehetséges időpontjának rögzítése

2)a költségnövekmény kezelése a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén történhet a műszaki-szakmai tartalom változtatásával

3)támogatási előleg, szállítói előleg százalékos és összegszerű korlátjának csökkentése, a támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok módosítása

4)a Vidékfejlesztési Program esetén a dokumentumok utóellenőrzése kockázatelemzés alapján történik

5)a kockázatelemzés alapján lefolytatott helyszíni ellenőrzés nem a projekt pénzügyi befejezéséhez igazodik, hanem a záró kifizetési igénylés jóváhagyásához

6)a piaci ár alátámasztására vonatkozó szabályozás felülvizsgálata

7)a dokumentumok ellenőrzése vonatkozásában határidő megállapítása arra az esetre, ha a kifizetési igénylés alapján támogatás folyósítására nem kerül sor vagy, ha a kedvezményezett önálló szakmai beszámolót nyújt be

8)a műszaki ellenőri szolgáltatás vonatkozásában megállapított költségkorlát nem vonatkozik a FIDIC mérnökre

9)a nagyprojekt tekintetében a támogatási kérelem átdolgozására és előterjesztésére irányadó szabályok felülvizsgálata

10)szakaszolt nagyprojektekre nem terjed ki az a szabály, mely szerint az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott

11)az elszámolható projekt költségek vonatkozásában megállapított százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet

12)belföldi szállás esetén vendég-éjszakánként egységesen legfeljebb bruttó 15 000 forint szállásköltség számolható el

 

Mivel ezek a kiadott tájékoztató szöveg szerint is nagy jelentőségű változások, ezért az új szabályokat a módosítás hatályba lépését (szeptember 8.) követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni. A szállítói előleg módosított szabályait pedig a módosító rendelet hatálybalépését követően megindítandó közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.

 

A módosításokat tartalmazó közlemény csatolásra került jelen levélhez, továbbá elérhető az alábbi linkeken is:

 

https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az-egyes-eurpai-unis-alapokbl-szrmaz-tmogatsok-felhasznlsnak-rendjrl-szl-272-2014-xi-5-korm-rendelet-2018-szeptemberi-mdostsrl

 

 

 

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: