MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult a „Pénzügyi eszköz” című (EFOP-5.1.1-17 kódszámú) Hitelprogram

2018-09-20

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Pénzügyi eszköz” című (EFOP-5.1.1-17 kódszámú) Hitelprogram termékleírása.

A hitelprogram célja: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

 

A kölcsön felhasználásával kapcsolatban a legfontosabb változás, hogy M1 kategóriájú jármű beszerzésére is lehetséges!

 

A jármű beszerzése az alábbi TEÁOR kódú tevékenységek valamelyikéhez kell, hogy kapcsolódjon.

a.) 86.21 Általános járóbeteg-ellátás

b.) 86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

c.) 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

d.) 88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

e.) 88.91 Gyermekek napközbeni ellátása

f.) 88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

 

Fentiek értelmében a hitelprogram keretében lehetőség nyílik személyautó beszerzésére M1 kategórián belül. (M1 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.) Mind új, mind használt gépjármű beszerzését engedi a konstrukció, azonban fontos kiemelni, hogy használt jármű vásárlás esetén a Kölcsön maximális összege az EUROTAX érték maximum 80 %-a.

 

A következő szektorokból lehetséges a hitelkérelem benyújtása: egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, kulturális szolgáltatások.

 

A Termékleírás Kölcsön felhasználása című fejezetében meghatározott projekt megvalósítási helyszín a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti Fejlesztendő járásban található (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor)

 

Kérem, amennyiben fenti módosítások értelmében változtatna a benyújtandó hitelkérelmén vagy a változások hatására dönt amellett, hogy hitelkérelmét benyújtja, azt jelezze kollégánk felé, hogy támogathassuk Önt hitelkérelme összeállításában és benyújtásában."

 

A felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-511-17-pnzgyi-eszkz-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: