MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult a „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című felhívás dokumentációja

2019-01-07

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

 

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.

 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 2019. év február hó 19. napja a következő szakasz zárása, amely időpontig biztosan benyújthatóak a támogatási kérelmek.

A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. A 3.1.2.1. (Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek) fejezet módosulása alapján támogatott tevékenységgé válik meglévő és használatban lévő épületek, építmények elbontását követően energiahatékonyabb, új épületek, építmények építése. Az új támogatott tevékenységgel kapcsolatban a felhívás több érintett pontja is módosul:


a. 3.1.1.1. (Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek) fejezet,
b. 3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet III. 1 pontja,
c. 3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet III. 1 pontja kiegészült egy új, E) ponttal, amely a meglévő építmények elbontása és új, energiahatékonyabb építmények kivitelezése esetén alkalmazandó előírásokat tartalmazza. Építmények elbontása és új, energiahatékonyabb építmények kivitelezése esetén többletfogyasztó kapacitás nem hozható létre, tehát a fajlagos energiahatékonyság javulás megvalósulása önmagában nem elegendő. Meglévő és használatban lévő épületek (Használatban lévőnek az az épület, építmény minősül, amelyben a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában termelő tevékenység folyik), építmények, létesítmények lebontása esetén ezért a lebontott, illetve megszüntetett építmény, épület, létesítmény összesített energiafogyasztásához képest is el kell érni 10%-os csökkenést a helyettük létrehozandó új épület(ek), építmény(ek), létesítmény(ek) összesített tervezett energiafogyasztásában. Amennyiben a kérelem új épület(ek), építények(ek), létesítmény(ek) kivitelezésére irányul, úgy a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus mérnök által igazolt számítást is be kell nyújtani, amely az új (tervezett) állapotra vonatkozólag bemutatja, hogy annak összesített energiafogyasztása – beleértve a létrehozandó építmény(ek)ben található minden gép, berendezés, technológia stb. fogyasztását – legalább 10%-kal kevesebb, mint a régi, elbontásra kerülő kapacitásé. A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak szükséges elkészíttetni, illetve benyújtani az összesített energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat.


2. A 3.4.1.1 (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet II.1 pontjából törlésre került a nem engedélyköteles építési tevékenységekre vonatkozó előírás.
3. A 3.4.1.1 (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet II. 2. pontjában a korábban alkalmazott „helyrajzi számon” kifejezés helyett „telephely” kifejezést tartalmazza a felhívás.
4. A 3.4.1.1 (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet IV. 6. pontja törlésre került.
5. A 3.6.2. (A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek) fejezet előírása pontosításra került.
6. A 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet kiegészítésre került: a módosítás értelmében a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését.
a. 6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek) fejezet 1 és 2. pontjai kiegészültek.
7. A 4.4.2. (Kiválasztási kritériumok) fejezetet 3.1.5. és 3.2.4. (15%-ot meghaladó fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése) alpontjaiban pontosítás történt (50 %-os vagy azt meghaladó).
8. Az 5.6. (Az elszámolhatóság további feltételei) fejezetben az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra való áttérésre vonatkozóan határoz meg új előírásokat a felhívás.
9. A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek.
A fenti módosításokkal összhangban módosul a Támogatói Okirat is.

A hivatalos közlemény, a módosított felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cm-felhvs-dokumentcija


Kapcsolódó dokumentumok: