MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Megszületett a döntés a VP pályázatok emelt támogatási intenzitásához kapcsolódó támogatási többlet kifizetéséről

2020-01-21

Tisztelt Tagjaink!

 

Megszületett a döntés a VP pályázatok emelt támogatási intenzitásához kapcsolódó támogatási többlet kifizetéséről.

A határozat a Magyar Közlöny 2019/207-es számában található az alábbiak szerint:

 

A Kormány 1723/2019. (XII. 17.) Korm. határozata a Magyarország – Vidékfejlesztési Program 2014 – 2020 helyi önkormányzati és önkormányzati társulási kedvezményezettjeinek – a támogatási intenzitás megváltozásával összefüggő – többlettámogatásáról és annak finanszírozásáról

 

A Kormány hozzájárul, hogy a Magyarország – Vidékfejlesztési Program 2014 – 2020 „7.2.1. Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben” és „7.4.1. Alapvető szolgáltatások fejlesztése” című alintézkedései alapján meghirdetett

 

a) VP6-7.2.1.2-16 azonosító számú, „Egyedi szennyvízkezelés” című,

b) VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító számú, „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című,

c) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című,

d) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című,

e) VP6-7.2.1.4-17 azonosító számú, „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című

 

felhívások tekintetében az Európai Bizottság 2018. december 18-i C(2018)9148. számú végrehajtási határozatában meghatározott – megemelt – támogatási intenzitás szerinti többlettámogatás a 2018. június 29. napját megelőzően benyújtott és az irányító hatóság által támogatott támogatási kérelmek (a továbbiakban: projektek) esetén - A Magyar Falu Programhoz illeszkedően - a helyi önkormányzat és önkormányzati társulás kedvezményezettek javára – európai uniós forrás terhére el nem számolható költségként – megállapításra és kifizetésre kerüljön a részére bemutatottak szerint, összesen legfeljebb 3 000 000 000 forint erejéig az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet Vidékfejlesztési Program előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával.

 

A Közlöny ezen száma itt érhető el:

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e1f8440914a34817a3e2f5988a7068e4d3ccdab4/megtekintes


Kapcsolódó dokumentumok: