MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Újabb pályázatokat írt ki a kormány a Magyar Falu Programban

2020-02-26

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy újabb három pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, ezúttal hétmilliárd forint keretösszegben lehet pályázni orvosi szolgálati lakás építésére, orvosi rendelők építésére és felújítására, valamint orvostechnikai eszközök beszerzésére.

 

A pályázati felület március 25-én nyílik meg, a pályázatokat pedig április 24-éig lehet benyújtani. A nyertes pályázókról 60 napon belül döntenek, a támogatási okirat aláírását követő öt napon belül pedig az önkormányzatoknál lesz a forrás.

MFP-AEE/2020 - „Orvosi eszköz”

 

A pályázati kiírás indokoltsága és célja:

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány

beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon pályázatok, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos

 

együttműködésében, esetlegesen további egyéb egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával.

A rendelkezésre álló forrás: 2 000 000 000 Forint.

 

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhezszükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.

- A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával ellátott, a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz és a fejlesztett szakrendelés(ek)hez kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (jelen kiírás 4. számú melléklete) a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az elektronikus pályázati felületre PDF formátumban.

 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.


Kapcsolódó dokumentumok: