MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú, „Egyedi szennyvízkezelés” című felhívás

2020-03-12

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

1. A felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című pontja az alábbiak szerint változott:

 

• Törlésre került a kötelezően teljesítendő 4 db mérföldkő, így a projekt megvalósítása során legalább 1, de legfeljebb 6 mérföldkövet szükséges tervezni.

• Beillesztésre került: „egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges”.

 

2. Kiegészült az 5.4. Előleg igénylése című pont a likviditási tervre vonatkozó elvárással, kiemelten azzal, hogy:

 

• a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az IH a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

 

3. Az 5.5 Az elszámolható költségek köre című pontba beillesztésre került, miszerint:

 

• A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza, amelyet a felhívásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

• A felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra.

 

4. Kiegészítésre került a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című pontja az egyszeri elszámolásra vonatkozó és az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérést érintő szabályokkal, a nem független árajánlattevőre és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokkal és azzal, hogy a felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

 

5. A felhívás 7. További információk című pontja kiegészítésre került a hatályos adatvédelmi rendelet előírásaiból fakadó kötelezettségekkel.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:

A felhívásnak fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre került a Támogatói Okirat című dokumentum és a 7. számú, Jogkövetkezmények című melléklet.

 

A hivatalos közlemény, a módosított pályázati felhívás és annak mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-vp6-7212-16-kdszm-felhvs


Kapcsolódó dokumentumok: