MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Állattartók nyilatkozattételi kötelezettsége

2020-04-03

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy az állatok naprakész nyomonkövetése a jelenlegi járványhelyzetben kiemelten fontos. A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező állattartóknak legkésőbb 2020. május 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) e célra létrehozott elektronikus felületén.

Az állattartókra vonatkozó, módosított TIR rendelet értelmében egy tenyészethez csak egy tartási hely tartozhat, és az egyedileg nyilvántartott állatok a pontos tartózkodási helyükön kell, hogy szerepeljenek az országos adatbázisban, olvasható a Nébih oldalán. Azoknál a tenyészeteknél, amelyekhez – a korábbi lehetőséggel élve – több tartási hely tartozott, az állattartóknak adategyeztetési kötelezettsége áll fenn, amelynek során nyilatkozniuk kell minden tartási hellyel kapcsolatban, kívánnak-e ott tenyészetet létesíteni. Szintén a járványvédelmet segíti a nem ENAR köteles fajok esetén azok állatlétszámának bejelentése tartási helyenként.

 

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében a Nébih kifejezetten erre az adategyeztetésre kialakított egy egységes bizonylatot, melynek segítségével akár elektronikus úton is teljesíthető a kötelezettség, és az adatok rögzítésével a változások az adatbázisban is automatikusan átvezetésre kerülnek.

 

Az "1418 – Komplex bizonylat" számos, jelenleg használatos bizonylatot összevonva, egy lépésben teszi lehetővé:

 

· a tenyészetek adatainak módosítását, korábban be nem jelentett adatainak rendezését,

· az állatok tényleges tartózkodási helyének bejelentését,

· tartási helyek lezárását és azok adatainak módosítását,

· füljelzők átkötését,

· létszámadatok bejelentését.

 

A bizonylat állat egyedadatok bejelentésére, módosítására, hibalevelek kezelésére nem alkalmas, azokat továbbra is a megszokott módon és bizonylatokon kell az állattartóknak megadni. Az önálló tenyészetek tartói, ENAR-felelősei számára a komplex bizonylat a webALI felületén-(https://upr.nebih.gov.hu/login;jsessionid=eWQQ1xB8AQ2Nsztl8ust60Ot.undefined)-érhető el. A megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében az állattartók körzeti kapcsolattartójuk segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. A kapcsolattartók szintén a jól megszokott webALI felületén férnek hozzá a bizonylathoz.

 

Az adategyeztetés határideje: 2020. május 15.

 

Amennyiben a fenti határidőig az adategyeztetés nem valósul meg, akkor az informatikai rendszerben a tartási hely és tenyészet összerendelés automatikusan megtörténik. Az eljárás során történt változásokról (új tenyészetkódok, állatok esetleges átkötése stb.) a Nébih értesíti az állattartókat.

 

Az adategyeztetés részeként a marhalevelet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hivatalból kiállítja, az állattartónál már rendelkezésre álló sertés ENAR füljelzők továbbra is felhasználhatóak, így az átállásnak e tekintetben nincs anyagi vonzata.

 

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy amennyiben a Magyar Államkincstárnál az érintett tenyészetre vagy tartási helyre vonatkozóan támogatást vesznek igénybe a bekövetkezett adatváltozást a Magyar Államkincstárnál is be kell jelenteniük. Az adatváltozással kapcsolatos pontos teendőkről a Magyar Államkincstár honlapján vagy ügyfélszolgálatán tájékozódhatnak.

 

A Nébih arra kéri az érintetteket, hogy felmerülő kérdéseikkel keressék megyei kapcsolattartójukat, vagy a hivatal Ügyfélszolgálatát:

 

· Postázási cím: Nébih-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.

· Központi telefonszám: 06-1-336-9050

· E-mail:-enarufsz@nebih.gov.hu

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: