MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Tájékoztató új kormányrendeletről, módosult szabályozásról és sablonokról

2020-04-20

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Széchenyi 2020 oldalán megjelent a mai napon egy tájékoztató közlemény az új kormányrendeletről, a módosult szabályozásról és sablonokról.

-

A veszélyhelyzet hátrányos következményeinek enyhítése érdekében megjelent „az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról” szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet megszűnéséig átmeneti, könnyített szabályozást vezetett be az európai uniós forrásból finanszírozott projektek szabályszerű és eredményes megvalósítása érdekében. E kedvezőbb szabályok közé tartoznak – a teljesség igénye nélkül – a következők:

 

· a pályázati felhívások meghirdetésének gyorsítása, egyszerűsítése

· a támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelme alapján legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítható

· a projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldkövek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal történő meghosszabbítása

· a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel érintett ágazatok esetén megemelt, 50%-os (ETHA esetén 80%-os) mértékű támogatási előleg biztosítása

· az előleggel való elszámolás határidejének három hónappal történő meghosszabbítása

· a veszélyhelyzet miatt elmaradt rendezvények, képzések, workshop-ok veszélyhelyzet kihirdetése előtt aláírt szerződés vagy megrendelés alapján felmerülő kiadásainak elszámolhatóvá tétele

· helyszíni szemle és helyszíni ellenőrzés nem rendelhető el, kivéve a kedvezményezett, a kedvezményezett alkalmazottja vagy meghatalmazottja személyes közreműködését nem igénylő esetben (ezeket kockázatelemzés alapján a későbbiekben pótolni szükséges)

· az irányító hatóság követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti és a biztosítékokat nem érvényesítheti

· az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető

· az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása egyszerűbbé válik (kevesebb dokumentum benyújtása szükséges).

 

Módosult továbbá a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet. A rendelet az Európai Bizottság 2020. március 19-i közleménye alapján - amely a COVID-19 járvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályokat tartalmazza - kibővült olyan átmeneti támogatási kategóriával, amely a veszélyhelyzet által hátrányosan érintett gazdasági szereplők forráshoz jutását segítheti elő. A jogszabályok elérhetőek a következő linken:-https://www.palyazat.gov.hu/jogszabalyok1.

 

A fenti jogszabályok alapján az intézményrendszer módosította a támogatási szerződések és támogatói okirat sablonját és az Általános Szerződési Feltételeket. A dokumentumok a következő linken érhetőek el:-https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404.

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: