MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Vízkészletjárulék-fizetési mentesség a veszélyhelyzet idejére

2020-04-20

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a mezőgazdasági ágazat mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól a járványügyi veszélyhelyzet idejére. Ez számos területen jelent segítséget a gazdálkodóknak.

-

 

„A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről” című, vonatkozó kormányrendelet – 123/2020. (IV. 16.) – április 16-án jelent meg. A megjelent módosítások értelmében a mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználók a veszélyhelyzet idejére mentesülnek a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól. Ez egyaránt vonatkozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, a vadgazdálkodás és a kapcsolódó szolgáltatások, az erdőgazdálkodás, valamint a halászat, halgazdálkodás területén tevékenykedőkre.

 

A mentesség a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget nem érinti, a mentességet a vízhasználók az éves és negyedéves bevallás során érvényesíthetik, külön nyilatkozattal. A külön nyilatkozat megtételének egyszerűsítése érdekében az OKF készített egy formanyomtatványt (ezt az OKF honlapján és a-https://vkj.gov.hu-oldalon is közzéteszik majd), amelyet az éves/negyedéves bevalláshoz csatoltan kell majd benyújtani.

 

A 123/2020. (IV.16.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny idei, 77. számában jelent meg, mely az alábbi linken érhető el:

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2020&szam=77


Kapcsolódó dokumentumok: