MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

A földvásárlási kölcsönt is érinti a hitelvisszafizetési moratórium

2020-04-21

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a koronavírus-járvány kapcsán hozott hitelvisszafizetési moratórium bevezetése érinti a „Földet a gazdák!” programban részt vett agrárkamarai tagokat is. Aki élni kíván a lehetőséggel, annak automatikusan meghosszabbodik a hitelidőszaka, aki nem szeretne élni vele, annak erről a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. felé nyilatkoznia szükséges.

-

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) a közelmúltban – az MNB-NHP Földvásárlási Hitelprogram keretében – létrejött 4353 darab kölcsönszerződéssel, összesen 114 milliárd forint kihelyezett kölcsönösszeggel finanszírozta a „Földet a gazdák!” programban részt vevő, agrárkamarai tagsággal rendelkező őstermelő és egyéni vállalkozó gazdák földvásárlását. A koronavírus-járvány miatt hozott első kormányzati intézkedések egyike volt a hiteltörlesztési moratórium bevezetése – azaz a banki ügyfelek fizetési haladékot kapnak 2020. december 31-ig az eredeti szerződésből eredő tőke- kamat-, illetve díjfizetés kötelezettségei teljesítésére –, és ez a rendelkezés vonatkozik a földvásárlási hitelekre is.

 

Az MFB internetes oldalán közzétette a hiteltörlesztési moratóriummal élni kívánó, illetve a visszafizetést folytatni akaró gazdák számára a tudnivalókat (https://www.mfb.hu/kozlemenyek/mfb-kozlemeny04093-n1122).

 

A legfontosabb tudnivalók:

· A bank a fizetési moratórium alatt mindenkinek továbbra is megküldi a szerződés eredeti feltételei szerint esedékessé váló kamatfizetésről és tőketörlesztésről szóló fizetési értesítőt.

· Amennyiben a gazdálkodó úgy dönt, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal és a fizetési kötelezettségeit teljesíti, akkor teljesítéseit a bank jóváírja a szerződés eredeti feltételei szerint. Ebben az esetben nem kerül sor a szerződés futamidejének a kormányrendeletekben foglalt meghosszabbítására, és elkerülhető a hosszabb futamidő miatt felmerülő többlet kamatköltség. Ez esetben az érintett ügyfélnek legkésőbb 2020. április 30-ig a-foldhitelbackoffice@mfb.hu-címére elküldött levélben nyilatkoznia kell arról, hogy nem kíván élni a moratóriummal.

· Amennyiben a gazdálkodó úgy dönt, hogy igénybe veszi a moratóriumot, akkor a fizetési moratórium időtartama alatt esedékessé vált, valamint az eredeti szerződés szerint a fizetési moratórium lejárta után esedékessé váló kamat- és tőketartozást együttesen kell megfizetnie úgy, hogy azok együttesen sem haladhatják meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ez esetben a futamidő a fizetési moratórium időtartamát meghaladó mértékben is meghosszabbodhat és többlet-kamatköltséggel járhat. Az ügyfélnek ilyenkor nincs teendője, a bank a hivatkozott kormányrendeletekben meghatározott módon kezeli a szerződését.

· A fizetési moratórium időtartama alatt is lehetőség van a tőketartozás részleges vagy teljes előtörlesztésére, függetlenül attól, hogy a fizetési kötelezettségeit az eredeti szerződés szerint teljesíti, vagy él a fizetési moratóriummal. Az előtörlesztési szándékot külön jelezni kell a banknak egy ún. előtörlesztési értesítő megküldésével.

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: