MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, a közeljövőben megjelenő új felhívások

2020-04-30

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Magyar Közlöny idei, 81. számában (2020. április 21.) jelent meg a Kormány 1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról.

-

1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pontja alapján:

 

1. A Kormány

 

a) megállapítja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) éves fejlesztési keretét az 1. melléklet szerint,

 

c) egyetért azzal, hogy a GINOP 8. prioritása keretében kihelyezett európai uniós pénzügyi eszköz támogatásokból visszaforgó források terhére elsődlegesen a GINOP 8. prioritásának legfeljebb 10% mértékű túlvállalása, és a túlvállalásra eső auditált és elismert végrehajtási költségek a felhasznált túlvállalási összeg legfeljebb 11,77%-áig kerüljenek finanszírozásra: a visszaforgó forrás felhasználható továbbá a GINOP pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, elismert, de az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott díjazási maximumok miatt ki nem fizethető költségek megtérítésére,

 

d) egyetért azzal, hogy a c) alpont szerinti túlvállalási keret terhére a végső kedvezményezettek felé történő kötelezettségvállalás előfeltétele, hogy a kötelezettségvállalás időpontjában hatályos, az 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat C oszlopa szerinti felhívás keretösszegbe a túlvállalás tervezett összege betervezésre került.

 

A rendelet első számú melléklete tartalmazza azokat a közeljövőben, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megjelenő felhívásokat is, amelyeket jelen módosítás érint.

 

A Magyar Közlöny 81. száma (2020. április 21.) itt érhető el:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6c9e9f4be48fd1bc620655a7f249f81681f8ba67/megtekintes

 

A 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat jelenleg hatályos verziója itt érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193689.382050

 

Természetesen amennyiben bármelyik felhívás megjelenik, azt jelezni fogjuk.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tanácsadói a felhívások értelmezésében, a támogatási és a kifizetési kérelmek benyújtásában szívesen állnak minden pályázó rendelkezésére.

A Közép- és Dél-dunántúli Térség irodáinak, tanácsadóinak elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:

https://www.szpi.hu/irodak/kozep--es-del-dunantuli-terseg

 

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: