MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Szélesebb körben érhető el a munkahelyvédelmi bértámogatás

2020-04-30

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás kapcsán a-https://munka.hu/-weboldalon 2020. április 29-től elérhető az új, módosított formanyomtatvány, amelynek segítségével még egyszerűbben kérvényezhető a támogatás.

 

A kormány elsődleges célja továbbra is az, hogy a koronavírus hatásait ellensúlyozva a lehető legtöbb munkahelyet megvédje, és annyi munkahelyet teremtsen, amennyit a járvány tönkretesz. A kamaráktól, szakmai szervezetektől beérkezett javaslatokra a minisztérium haladéktalanul reagált, így a munkahelyvédelmi bértámogatási program még szélesebb munkavállalói réteg számára jelent segítséget.

-

Az új, módosított, egyoldalas formanyomtatványt, a munkavállalónak és a munkáltatónak közösen kell kitöltenie. Az új kérelem segítségével egyszerűen kérvényezhető a támogatás. A módosításokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, ugyanakkor az ügyintézési határidő a rendelet hatálybalépésének napjával újrakezdődik.

 

Szintén 2020. április 29-től lép hatályba több, más módosítás is. A kieső munkaidő ezentúl 15-75 százalékig terjedhet, azaz a részmunkaidő akár napi 2 óra is lehet a támogatás igénybevétele esetén 8 órás eredeti munkaidőt feltételezve. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem éri el, az egyéni fejlesztési idő alkalmazása csupán ajánlás lesz.

 

A módosítással többek között a Kormány a szándéka, hogy azoknak is bértámogatást tudjanak adni, akiket jobban érint a válság, és így csak 50 százalék alatti részmunkaidőben tudnak dolgozni. A módosítás értelmében azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár 100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akinél nem lépi át a részmunkaidő az 50 százalékot, azoknál a támogatási összeg továbbra is legfeljebb 75 ezer forint marad.

 

A munkáltatóknak eddig a munkaszerződés módosítását vagy a csökkentett munkaidőről és az egyéni fejlesztési időről szóló megállapodásokat minden munkavállalóval egyedileg kellett megkötniük, ezentúl a kormányrendelet erejénél fogva a határozathozatal napjától automatikusan módosulnak a munkaszerződések, egyszerűsítve ezzel az adminisztrációt.

 

A bértámogatás a módosítások révén a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is kiterjed. A rendelet tételesen kimondja, hogy a támogatás távmunka és otthoni munkavégzés esetén is igényelhető. A változások egyértelműsítik, hogy a vállalkozások kizárólag a támogatással érintett munkavállalók esetén nem rendelhetnek el rendkívüli munkavégzést, és hogy a folyósítás időszaka alatt ezentúl a kölcsönbeadó cégek is igénybe vehetik a támogatást.

 

A módosításoktól azt várja a kormány, hogy a vírusválság miatt bajba jutott vállalkozások fenn tudnak maradni, képesek lesznek megőrizni a munkahelyeket, megtartani munkavállalóikat.

 

Forrás-https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/foglalkoztataspolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/gazdasagvedelmi-akcioterv-matol-meg-szelesebb-korben-erheto-el-a-munkahelyvedelmi-bertamogatas


Kapcsolódó dokumentumok: