MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

A Kormány 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya hitelkonstrukciókról

2020-05-04

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 96. számában (2020. április 30.) jelent meg a Kormány 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról.

-

1. A Kormány

1.1. a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében 2020. május 15. napjától a Széchenyi Kártya Program Keretében

 

a) Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz,

b) Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel,

c) Széchenyi Likviditási Hitel,

d) Széchenyi Beruházási Hitel Plusz programokat indít;

 

1.2. egyetért azzal, hogy az 1.1. alpont szerinti hitelekhez biztosított kamattámogatást úgy kell meghatározni, hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat nem haladhatja meg

 

a) a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén a 0,1%-ot,

b) a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a 0,2%-ot,

c) a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a 0,5%-ot.

 

2. A Kormány

a) a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel esetén a fennálló tőketartozásra vetítve 2,4 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,

b) a Széchenyi Likviditási Hitel esetén a fennálló tőketartozásra vetítve évi 2,3 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,

c) a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz esetén a fennálló tőketartozásra vetítve évi 4,0 százalékpont kamattámogatást és 0,5 százalékpont kezelési költség támogatást,

d) valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjához 1%-os kezességi díjtámogatást biztosít.

 

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5. A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1736/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„4. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.§ (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 2020. évben a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére vállalható kötelezettség mértékét a 2021–2031 közötti évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 6200 millió forint,

b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 5000 millió forint,

c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 4800 millió forint,

d) a 2024–2031. évekre vonatkozó kötelezettségvállalások felső korlátja évente 4000 millió forint.”

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 96. száma (2020. április 30.) az alábbi linken érhető el:

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes


Kapcsolódó dokumentumok: