MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Pályázati kiírás a megyei önkormányzatok és a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására

2020-05-04

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 3. melléklet 1.6. pont és az 1.9. pont szerinti

 

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására

összhangban

 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;

- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet; és

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36862011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

 

rendelkezéseivel.

-

A pályázat célja

 

a) A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2020. évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.

b) Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

 

Keretösszeg

 

A költségvetési törvény 3. melléklet:

 

- 1.6. pontja szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen a pályázati célra 300,0 millió forint áll rendelkezésre;

- az 1.9. pontja szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen fedezetéül a költségvetési törvény 3. melléklet 1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 8 000,0 millió forint előirányzata szolgál, figyelemmel az 1.9. b) alpont szerinti tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi gondok díjára pont szerinti kifizetésekre.

 

Pályázók köre

 

Az 1.a) pont szerinti támogatásra a megyei önkormányzatok, az 1.b) pont szerinti támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.

 

A teljes pályázati felhívás csatolásra került a "részletek" alatt..


Kapcsolódó dokumentumok: