MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Információk a de minimis támogatás igényléséről

2020-05-06

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy megjelent a Magyar Államkincstár 33/2020. (IV. 29.) számú közleménye az egyéni csekély összegű – de minimis – támogatásokkal kapcsolatos változásokról.

-

A veszélyhelyzet ideje alatti egyéni csekély összegű támogatási keret – de minimis – kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet elsődlegesen elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A Kincstár honlapján ez közvetlenül megtehető (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes: Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont). A 33/2020. (IV. 29.) számú közlemény (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/33-2020-iv-29-szamu-kincstar-kozlemeny) mellékletében elérhető az elektronikus felülethez szükséges felhasználói kézikönyv.

 

Fontos kiemelni, hogy az elektronikus benyújtás mellett a kérelmet postai úton is be lehet nyújtani továbbra is a Magyar Államkincstár Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály 1476 Budapest, Pf. 407. címre, valamint az ügyfél személyesen (saját nevében) vagy meghatalmazottja útján is jogosult hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet benyújtani (A postai úton, vagy személyesen történő ügyintézéshez a nyomtatvány a 28/2018 Kincstári közlemény mellékleteként érhető el.)

 

A legfeljebb 30 napon belül kiállított hatósági bizonyítvány a szabad, nettó mezőgazdasági- és halászati csekély összegű támogatási kereteket, illetve a folyó üzleti évben és az azt megelőző két üzleti évben a Kincstár hatáskörébe tartozó intézkedések keretében igénybevett mezőgazdasági célú, általános csekély összegű támogatási összegeket tartalmazza az alábbi összeszámítások nélkül. A csekély összegű támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót, továbbá az egy és ugyanazon vállalkozásonként nem haladhatja meg összességében a 200 000 eurót, azaz az ügyféllel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő más vállalkozás(ok) által igénybe vett csekély összegű támogatásokat is be kell számítani az ügyfél részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretekbe.

 

 

 


Kapcsolódó dokumentumok: