MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Módosult a „GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívás

2020-05-06

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy módosult a „GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívás.

-

A legfontosabb változások az alábbiak:

 

- A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg,a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 27 hónap áll rendelkezésre.

- A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2022. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

- Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. szeptember 15. 10.00 óráig lehetséges.

 

Ezen időszak alatt:

- az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9 óra 00 perctől 2020. január 15. 10 óra 00 percig lehetséges,

- a második szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 20. 10 óra 00 perctől 2020. április 30. 10 óra 00 percig lehetséges,

- a harmadik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 4. 10 óra 00 perctől 2020. június 30. 10 óra 00 percig lehetséges,

- a negyedik szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása június 30. 10 óra 00 perctől szeptember 15. 10 óra 00 percig lehetséges.

 

- Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntéselőkészítő Bizottságot nem hív össze. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes eljárásrend. A 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. § alapján.

 

-A támogatási előleg általános mértéke 25%-ról 50%-ra emelkedik azon ágazatok (pl. turizmus, egyes szolgáltatási szektorok) esetén, amelyeket leginkább érint a veszélyhelyzet. Ezen - TEAOR, TESZOR kódokkal jelzett - célcsoportok a kormányzati intézkedésekben (pl.: 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet) kerülnek rögzítésre. A felsorolás nem taxatív, ezért javasoljuk a-www.palyazat.gov.hu-oldalon megjelenő közlemények nyomonkövetését. A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns rendelkezése határozza meg az új koronavírus járványra meghirdetett kormányzati intézkedéssekkel összhangban. Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül. Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított 39 hónapon belül el kell számolnia az előleggel.

 

-Az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet, vagy EMVA esetében kifizető ügynökség bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.

 

- A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 21. § (1), ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető.

 

A hivatalos közlemény és a változások jegyzéke az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-cm-felhvs-


Kapcsolódó dokumentumok: