MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

TFC-M-1.1.2-2020 - Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

2020-06-03

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy 60 milliárdos keretösszegű pályázatot jelentetett meg a Magyar Turisztikai Ügynökség, melyen minden olyan vidéki szereplő részt vehet, aki legfeljebb nyolcszobás szállást működtet. A jogosult szálláshelyek mindegyike szobánként 1 millió forint támogatást kaphat, 100% támogatási előleggel. A pályázat önerőt nem igényel!

 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása.

Részletes célok

 

· szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);

· szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);

· az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése;

· szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;

· a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

 

Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme

 

A felhívás keretösszege 60 000 000 000 Ft, amelynek forrása a „Turisztikai fejlesztési célelőirányzat” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHTazonosító: 360239), fedezetét a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött Kezelő szervi megállapodás alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató között létrejött támogatási jogviszony biztosítja.

 

Csatolandó mellékletek listája

 

· A projekt által érintett teljes ingatlan tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebbi nem hiteles elektronikus tulajdoni lap másolata.

 

· Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat eredeti példánya (amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi szükséges a-kisfaludyprogram.hu-oldalon található sablon szerint).

 

· Szálláshely működési engedélyének másolata.

 

· Átláthatósági nyilatkozat eredeti példánya (amennyiben a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek).

 

· De minimis nyilatkozat eredeti példánya.

 

A támogatási igények benyújtásának helye és határideje

 

A támogatási igény magyar nyelven, 2020.június 4. napjától 2020. július 15. napjáig nyújtható be az NTAK rendszeren keresztül.

 

A csatolandó mellékletek listája fejezet szerinti mellékleteket kizárólag postai úton lehet benyújtani a pályázati adatlap benyújtását követő 5 napon belül, zárt csomagolásban a következő címre:

 

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (1037 Budapest, Bokor utca 23-25.)

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a pályázati adatlap benyújtását követően generált egyedi pályázati azonosító számát, a pályázó nevét, és címét (Az egyedi pályázati azonosító hiányában a pályázat automatikusan elutasításra kerül).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!

 

A Támogató a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről közleményben tájékoztatja a pályázókat.

 

Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igény benyújtásának lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett pályázatok alapján felfüggessze.


Kapcsolódó dokumentumok: