MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

9 milliárd forint támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok

2020-06-08

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy idén is biztosít a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések és felújítások támogatására.

 

A pályázat célja – az előző évekhez hasonlóan – a bölcsődei és óvodai ellátás, az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása és javítása, az önkormányzati hivatal épületének fejlesztése, vagy felújítása, a rendszeres testmozgáshoz szükséges feltételek megteremtése és a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

A rendelkezésre álló forrás összesen 9 milliárd forint. Ebből intézményfejlesztésre 3 milliárd forint, sportfejlesztésre 500 millió forint, út-, illetve járdafelújításra 5,5 milliárd forint fordítható.

 

A pályázati célokra fordítható összegek maximálva vannak. Így intézményfejlesztésre legfeljebb 30 millió forint, sportfejlesztésre maximum 20 millió forint igényelhető, beltéri utak, járdák és hidak felújítására pedig a fővárosi kerületi önkormányzatok 60 millió forintot, a megyei jogú városok 50 millió forintot, a 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések 40 millió forintot, az ennél kisebb lakosságszámú települések pedig 20 millió forintot igényelhetnek.

 

A pályázat kizárólag elektronikus úton, az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül nyújtható be, az erre a célra kialakított pályázati felületen. A támogatásokra legkésőbb 2020. július 10-ig lehet pályázni.

 

A pályázatokról a belügyminiszter 2020. október 16-áig dönt, melyről a döntést követő 10 munkanapon belül értesítik a pályázókat és azt a kormányzati honlapon is közzéteszik.

 

A döntés meghozatalánál előnyt élveznek többek között a fenntartási költségek csökkentését célzó intézményfejlesztések, a több település és több sportág befogadására alkalmassá váló, illetve a fogyatékkal élők lehetőségeit bővítő sportfejlesztések, valamint a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására vonatkozó felhasználási célok.

 

A pályázattal kapcsolatos részletes információk elérhetők a következő linken:

 

https://www.kormany.hu/download/0/e3/d1000/%C3%96nkorm%C3%A1nyzati%20fejleszt%C3%A9sek%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%202020.pdf#!DocumentBrowse


Kapcsolódó dokumentumok: