MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Megjelent a Magyar Falu Program - Falusi Civil Alap pályázati kiírása

2020-06-10

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a mai napon megjelent a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „A civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázati felhívás.

 

A pályázati kiírás célja:

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil programelem – civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásáról szóló 1737/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására. A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) vesz részt.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:

 

A rendelkezésre álló forrás összege 5 000 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 3. Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása jogcím biztosítja.

 

Támogatható tevékenységek:

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (FCA-KP–1–2020/1)

Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;

- Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;

- Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;

- Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

 

 

Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.

 

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/2)

- Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban (https://www.eurotaxglass.hu/) szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.

 

 

Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.

 

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2020/3)

- Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;

- Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);

 

- Eszközbeszerzés

 

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2020/4)

- A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.

 

- A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

 

A támogatott tevékenység időtartama 2020. január 1. – 2021. december 31.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha

- a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,

- rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és

- székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

- A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.

- A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

- A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

 

2020. július 1. - 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc

 

- A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozóan benyújtott kérelemnek megfelelően a BGA Zrt. a NIRben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld

- A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.

 

A felhívás, az Általános Szerződési Feltételek és az útmutató az alábbi linken érhetőek el:

 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program


Kapcsolódó dokumentumok: