MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Megjelent a Népi Építészei Program 2020-as felhívása

2020-08-11

Tisztelt Tagjaink!

 

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy megjelent a Népi Építészei Program 2020-as felhívása 1,5 milliárd forintos keretösszeggel, amely keretében akár 20 millió forint vissza nem téritendő támogatás igényelhető. A kérelmek benyújtása 2020. július 31-től lehetséges.

 

A program célja a felújítások - veszélyelhárítás, állagmegóvás, részleges vagy teljes helyreállítás - támogatása mellett a hagyományos építési technológiák fenntartása, a mesterségbeli tudás átörökítése is egyben, és kiemelten fontos, hogy a felújítások hagyományos szerkezetek - fa nyílászárók, korhű tetőfedések, burkolások stb. - alkalmazásával valósuljanak meg.

-

A program keretében olyan természetes és jogi személyek igényelhetnek támogatást, amelyek országos, vagy helyi védettségű épülettel rendelkeznek. A népi építészeti emlékek helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez, illetve a szakmai előkészítéssel már rendelkező épületek esetében az épületfelújításra igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói.

 

A Népi Építészeti Program a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló, épített örökség egyedi elemeinek veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy teljes helyreállításához biztosít forrást.

 

Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként legalább 500 ezer, legfeljebb 20 millió Ft. A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

 

A támogatási kérelmek benyújtási határideje 2020. szeptember 14. 17:00 óra.

 

A pályázati felhívás itt érhető el:

 

https://nepiprogram.hu/download/tajekoztato_20200731.pdf


Kapcsolódó dokumentumok: