MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Pályázók FIGYELEM! FONTOS pályázati információ!

2020-08-11

Tisztelt Tagjaink, kedves Pályázók!

 

A LEADER helyi felhívásokra benyújtott, támogatásban részesített kérelmek esetén több olyan változás bejelentéssel (a továbbiakban: VB) és kimentéssel kapcsolatos kérdés merült fel, amelyek a projektek megvalósítási határidejét és a mérföldkövek tervezését érintik.

 

A projekt megvalósítási határideje:

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című pontja a következőképpen fogalmaz: „A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.”

 

Amennyiben az ügyfél a Támogató Okirat kézhezvétele előtt megkezdte a projektje megvalósítását, úgy a 24 hónap a megkezdéstől (a projekt fizikai megkezdése - lásd ÁUF 8.6 pontja alatt) számítandó.

 

Módosítás:

A gyakorlatban a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időt a fentiek alapján a TO hatálybalépésétől – a szerződéses jogviszony létrejöttétől – számítjuk függetlenül attól, hogy a kedvezményezett saját felelősségre megkezdte-e projekt megvalósítását vagy sem. Ennek megfelelően a felhívásban, vagy jogszabályban előírt határidőket egységesen a TO hatálybalépésétől számoljuk.

 

Röviden:

Amennyiben az ügyfél a Támogató Okirat kézhezvétele előtt megkezdte a projektje megvalósítását, abban az esetben is megvalósítási határidő a Támogató Okirat kézhezvételétől számítandó!

-

A támogatási kérelemben vállalt (projekt befejezése) és jogszabályban előírt (12 hónap 10%) határidők módosításának kezelése:

  • 12 hónap 10%:a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésének b) pontja szerint többszöri elszámolás esetén „a támogatási szerződés megkötésétől - területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől - számított tizenkét hónapon belül a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki”.
  •  

Amennyiben a kedvezményezett a fentiek szerint nem nyújt be kifizetési kérelmet (a továbbiakban: KK) 12 hónapon belül a támogatási összeg 10%-át illetően, úgy VB keretében nyújtson be kimentési kérelmet. A kérelmet a HACS jogosult elbírálni és dönteni annak elfogadásáról-vagy elutasításáról.

 

  • Projekt befejezése – záró kifizetési kérelem (a továbbiakban: záró KK): amennyiben a Támogatói Okiratban (továbbiakban: TO) szereplő megvalósítási idő a TO hatálybalépésétől számítva sem elegendő a projekt megvalósítására, úgy a kedvezményezett jogosult a projekt fizikai befejezése határidejének meghosszabbítását kérni VB formájában. A kérelmét releváns indoklással alá kell támasztani.
  •  

1. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje a VB keretében kért plusz időszakkal együtt sem hosszabb, mint a TO hatálybalépésétől számított 24 hónap, úgy a HACS jogosult saját hatáskörben elbírálni a kérelmet, és a benyújtott indokok alapján dönteni a kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról.

 

2. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje a VB keretében kért plusz idővel együtt meghaladja a TO hatályba lépésétől számított 24 hónapot, úgy a megvalósítási idő hosszabbításra vonatkozó kérelemről minden esetben az Irányító Hatóság vezetője (továbbiakban: IH vezető) jogosult dönteni.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt megvalósítási ideje nem lehet hosszabb, mint a TO hatályba lépésétől számított 36 hónap (24 hónapos megvalósítási idő tehát legfeljebb 12 hónappal hosszabbítható).


Kapcsolódó dokumentumok: