MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Kistelepülési üzletek támogatása

2021-02-17

Péntek megjelent a Magyar Közlöny 21. száma, melyben az alábbi olvasható:

A Kormány 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelete a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, költségvetési támogatás célja, forrása, és a lebonyolító szerv kijelölése

1. § (1) A kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

(2) A költségvetési támogatás forrása a 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,

1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoporton meghatározott keretösszeg, a 2022. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés Magyar Falu Program előirányzatán meghatározott keretösszeg.

(3) Az e rendelet szerinti költségvetési támogatással kapcsolatos lebonyolító szervi feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: lebonyolító szerv) látja el.

A lebonyolító szerv a feladatait a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.

A kormány 45 milliárd forintos támogatásának a célja, hogy a kétezer fő alatti településeken megmentsék a még működő kisboltokat, és hogy ahol nem működnek ilyen üzletek, ott új, vagy már meglevő vállalkozások élelmiszer jellegű boltot nyissanak.

A támogatásnak az is célja, hogy az elérhető szolgáltatások – így különösen a postai szolgáltatás, valamint a gyógyszertáron kívül is forgalmazható, engedélyezett – vény nélküli – gyógyszerek kiadása, illetve közösségi tér – biztosítását egy helyen lehetővé tegye az üzlet fenntartója.

Az új szolgáltatásokhoz szükséges feltételek előteremtéséhez szintén igényelhető a támogatási összeg.

Pályázni egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak vagy szövetkezeteknek lehet majd, támogatást olyan igénylő kérhet, aki kétezer fő alatti településen napi fogyasztási cikket forgalmazó üzletet üzemeltet, vagy olyan településen vállalja kisbolt nyitását, ahol ilyen nem működik. A pályázatokat a Magyar falu programban hirdetik ki. Nyertes pályázat esetén a támogatási összeget előlegként fizetik ki.

 

Pályázni lehet majd épület külső és belső felújítására, bővítésére, akadálymentesítésére legfeljebb ötvenmillió forintig, nyolcvanszázalékos támogatási intenzitással. Emellett lehet forrást igényelni arra is, hogy az üzleteket korszerű berendezésekkel szereljék fel, ide értve a kérelemben vállalt egyéb szolgáltatások folytatásához szükséges eszközöket is, például gyógyszerárusításhoz zárt szekrényt, bútorzatot. Az eszközbeszerzés a boltok felszereltségének javítására is igényelhető, például polcrendszer, pénztárgép, hűtő beszerzésére. E jogcímen legfeljebb 12 millió forint igényelhető, 75 százalékos támogatási intenzitással.

A pályázó meg is vásárolhatja az üzlet működését biztosító ingatlant, erre maximum ötmillió forintot lehet igényelni, ötvenszázalékos támogatási intenzitás mellett.

Lehet továbbá pályázni a foglalkoztatáshoz igazodó működési támogatásra is, az üzletben foglalkoztatott személy, illetve személyek munkabérének munkáltatót terhelő járulékainak megfelelő összeg megfizetéséhez. Ezt akár öt éven keresztül biztosítja a támogatás rendszere azzal, hogy minden évben kérelmeznie kell a kedvezményezettnek, és akkor jogosult rá, ha a támogatással érintett álláshelyet betölti. Az első két évben maximum két alkalmazottra kérhető a bértámogatás, ezt követően egy alkalmazottra.

Forrás több tevékenységre is igényelhető egyidejűleg, így akár 66 millió forint maximális támogatásban is részesülhet egy-egy üzlet. A kérelmeket üzletenként lehet igényelni, így ha egy vállalkozás több kistelepülésen is tart fent kisboltot, akár mindegyikre kérhet támogatást.

Ha egy egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vagy szövetkezet pályázati forrást nyer, akkor öt évig üzemeltetnie kell a kisboltot az adott településen.

Emellett meghatározzák azokat az alapvető fogyasztási cikkeket, amiket a nyertes pályázónak forgalmazni kell. Sőt, ha a támogatással azt is vállalta, hogy egyéb szolgáltatást nyújt, úgy ezt isbiztosítania kell, amíg a külön szerződés ezt meghatározza.


Kapcsolódó dokumentumok: