MVHE

“Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

LEADER pályázatok kiírása

2016-02-16

Tisztelt Tagjaink!

 

LEADER pályázai kiírások legkorábban 2017. év nyarára, őszére várhatóak.

Részletek

65/2014. (IV.17.) számú MVH közlemény

2014-05-28

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Mellékletben találják a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYÉT az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 91/2013. (VI. 06.) számú MVH közlemény módosításáról.

Részletek

Nyilatkozattételhez szükséges betétlapok

2013-08-09

Részletek

LEADER 2013 Rendelet módosítása rendezvényekkel kapcsolatban

2013-07-30

Ezúton értesítjük Tisztelt Pályázóinkat, hogy 2013. július 29-én megjelent a Magyar Közlöny 129. számában A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet módosítása, mely a rendezvények megtartása kapcsán a következő módosítással él: 30. §-a alapján: „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet] 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység – a (2) bekezdésben és a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – előzetes helyszíni szemle nélkül, az ügyfél saját felelősségére, a pályázat befogadását megelőzően is megkezdhető.”

Részletek

Teendők nyilatkozattételre való felszólítás esetén

2013-07-22

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a LEADER pályázatok kapcsán, adatszolgáltatásként be-kért dokumentumok kezelésére alkalmas felület már használható

Részletek

Értesítés gazdaságfejlesztésre irányuló LEADER pályázatok benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről

2013-06-25

Részletek

Értesítés szolgáltatásfejlesztésre irányuló LEADER pályázatok benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről

2013-06-24

Részletek

HBB által támogatott pályázók figyelmébe

2013-06-19

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Önök az 1. gazdasági potenciál megőrzése és fejlesztése, vagy a 2. Térségi turizmus fejlesztése jogcímekre nyújtják be pályázatukat, akkor az elektronikus felületen a gazdaságfejlesztést legyenek szívesek jelölni, amennyiben a 3. A térség közösségi életének fejlesztése, vagy a 4. A település életminőségének megőrzése, fejlesztése, a természeti és épített környezet megóvása, fejlesztése intézkedésre úgy a szolgáltatásfejlesztést szíveskedjenek jelölni.

HBB ülés időpontjának változása

2013-06-18

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő HBB ülés az előzetes tervvel ellentétben nem június 20-án 14 órakor, hanem 16:30-kor lesz. A helyszín változatlanul a bikali IKSZT

LEADER Program 3. pályázat benyújtási kör - Gyakran ismételt kérdések

2013-06-13

A mellékletekben a LEADER pályázatok benyújtásával, készítésével kapcsolatban olvashatók információk.

Részletek

Értesítés LEADER pályázatok forrásigényével kapcsolatban

2013-06-11

Részletek

E-LEADER feltöltéshez segédlet

2013-06-11

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013-ban megnyíló LEADER pályázati kör elektronikus benyújtásához kapcsolódóan megjelent a felületen jelentkező hibákat tartalmazó Gyakran Ismételt Kérdések dokumentum, mely segíti az ügyfeleket ezen hibák elkerülésében.

Részletek

HBB tagok listája

2013-06-10

Részletek

MVH LEADER közlemény

2013-06-10

Tisztelt Ügyfeleink! Megjelent a 91/2013. (VI.06.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Részletek

LEADER - Projekt adatlap

2013-06-04

Mellékelten található a LEADER pályázatokhoz szükséges projekt adatlap és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató.

Részletek

LEADER pályázatok benyújtásához szükséges meghatalmazás

2013-06-04

Részletek

LEADER pályázat mellékletei

2013-06-04

Részletek

Projekt adatlap benyújtás és HBB értékelés - Hasznos információk

2013-06-03

Részletek

LEADER intézkedési terv

2013-05-27

Részletek

Megjelent a LEADER rendelet

2013-05-23

Részletek

LEADER pályázatok benyújtása június 17-től

2013-05-10

Részletek

LEADER eljárásrendek

2013-05-03

Részletek

HBB ütemterv

2013-04-11

Részletek

LEADER 2013

2013-03-13

2013 évben újra indul a LEADER program, várhatóan júniustól újból lehetőség nyílik pályá-zatok benyújtására a Mecsek-Völgység-Hegyhát Helyi Akciócsoporthoz.

Részletek

Kifizetési kérelmek elektronikusan

2013-01-25

Felhívjuk figyelemüket, hogy 2013. február 1-től a LEADER Kifizetési Kérelmeket csak elektronikusan lehet benyújtani! A III-as tengelyes Kifizetési Kérelmeket úgyszintén, a szabály alól az IKSZT-kel kapcsolatos Kérelmek képeznek kivételt! A 76/2011 rendelet (VHR) módosulását követően: Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. február 1. és 2013. május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani.

Részletek

Jogértelmezés

2013-01-22

A LEADER pályázatok kifizetési kérelmeinek benyújtásával kapcsolat jogértelmezés a mellékletben található

Részletek

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva!

2012-11-26

Mellékletben a KEOP 5.0.0 pályázati felhívással kapcsolatos információk találhatók.

Részletek

LEADER Kifizetési kérelemmel kapcsolatos információ

2012-10-04

Részletek

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

2012-09-13

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 107/2012. (VII.20.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet), és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Részletek

Darányi Terv arculati elemek frissítve (nyomdai dokumentumok)

2012-09-13

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy a www.umvp.eu honlapon frissítésre kerültek a Darányi Ignác Tervhez kapcsolódó arculati elemeket és a kedvezményezettek számára szükséges nyomdai kivitelezési dokumentumokat tartalmazó cikkek. Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy a honlapon már megtalálhatóak a különböző projekttáblák vektoros, nagy felbontású nyomdai formátumai is.

Részletek

85/2012 (VII. 19.) IH közlemény a tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségekről

2012-08-31

Részletek

LEADER Kifizetési Kérelmek

2012-07-10

Részletek

Rendezvény meghívó minta

2012-07-10

A mellékletben található egy a rendezvények szervezéséhez segítséget nyújtó meghívó minta. A minta használata nem kötelező, azonban a rajta szereplő információknak meg kell jelennie az elkészített meghívókon.

Részletek

Rendezvényekkel és oktatással kapcsolatos bejelentési kötelezettség

2012-05-04

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendezvény szervezési, illetve oktatási tevékenységet magába foglaló LEADER pályázatok megvalósítása során előzetes bejelentési kötelezettségnek kell eleget tenniük. A LEADER rendelet ide vonatkozó részeit a mellékletben olvashatják.

Részletek

LEADER pályázatok hiánypótlása

2012-01-04

Hiánypótláshoz szükséges formanyomtatványok

Részletek

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 128/2011 (XII. 1.) közleménye

2011-12-05

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 128/2011 (XII. 1.) közleménye a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletben meghatározott benyújtási határidőről Az Irányító Hatóság felhívja a LEADER pályázatokat benyújtók szíves figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: LEADER rendelet) 20. § (1) bekezdésében megállapított pályázat benyújtási határidőt a 112/2011. (XI.24) VM rendelet a következőképp módosította: „(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től december 5-én 18 órái g -, amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül - elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.” A LEADER rendelet fenti módosítása kapcsán csak azon ügyfelek nyújthatnak be pályázatot, akiknek a projekt javaslatát a területileg illetékes LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága előzetesen jóváhagyta, tehát rendelkeznek az illetékes Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozatával. Az Irányító Hatóság továbbá felhívja a figyelmet az elektronikus benyújtással kapcsolatos technikai tudnivalókra. Az elektronikus benyújtásra szolgáló felület a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva, így csak annak használatával biztosítható a hibamentes benyújtás. Az elektronikus felület kitöltése során gyakori mentés szükséges, annak érdekében, hogy az internet kapcsolatból eredő esetleges megszakadás esetén ne vesszenek el az adatok. Fontos, hogy a böngésző csak egy példányban legyen megnyitva a számítógépén, továbbá, hogy csak egy e-Leader pályázat kitöltésre szolgáló böngésző ablak legyen megnyitva. Ellenkező esetben a böngésző összekeverheti az adatokat. Az elektronikus benyújtás során nem lehetséges 20 MB-nál nagyobb fájlok feltöltése, így a szkennelés során ajánlott több, önállóan is megtekinthető részletre bontani a dokumentumokat. A pályázat határidőben történő benyújtásának érdekében érdemes figyelemmel lenni az elektronikus rögzítés technikai sajátosságaiból adódó időszükségletre, ezért kérjük, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az ügyfélkapus benyújtást. További útmutatók a benyújtásra vonatkozóan a 149/2011. (IX. 20.) és a 173/2011 (XI.25.) MVH közleményekben találhatóak.

IH 128/2011 közlemény

2011-12-02

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 128/2011. (XII.01.) sz. Közleménye a 76/2011. (VII.29.) VM rendeletben meghatározott benyújtási határidőről.

Részletek

Pályázati beadás meghosszabbítása

2011-11-24

A Leader rendelet várhatóan így módosul: „(1) A pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között, valamint 2011. november 29-től december 5. 18 óráig – amely két intervallum egy támogatási kérelem benyújtási időszaknak minősül – elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.” Tehát az alábbi terheléses időszakra kell számítani: 2011. november 29. 0:00-tól – 2011. december 5. 18:00-ig

IH 124./2011 közlemény

2011-11-16

A LEADER pályázat benyújtási határidő újbóli megnyitásáról Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján a pályázatokat 2011. szeptember 30. és november 15. között lehet benyújtani kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. A benyújtási határidő utolsó napján, 2011. november 15-én az elektronikus rendszer olyan mértékben leterhelődött, hogy bár a rendszer működőképes volt, a nagyfokú terhelés miatt jelentősen lelassult, így megnövekedett a pályázatok feltöltési ideje. Az Irányító Hatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az ügyfelek ne szenvedjenek hátrányt az elektronikus rendszer lelassulásából eredően. Az Irányító Hatóság ezért soron kívül intézkedik a Rendelet módosításáról, amely lehetővé teszi a pályázati benyújtást a módosítás hatálybalépését követően 7 naptári napig terjedő időtartamra. A pontos időpont vonatkozásában az Irányító Hatóság gondoskodik az ügyfelek tájékoztatásáról Irányító Hatósági közlemény formájában, továbbá a LEADER Helyi Akciócsoportok közvetlen értesítésén keresztül. Budapest, 2011. november 16. Búsi Lajos IH vezető

Részletek

Lehetséges hibák kiszűrése az e-pályázatok benyújtásánál

2011-11-11

Kedves Pályázók, Így az e-Leader benyújtás végéhez közeledve az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a felület eddig ismert „hibáit”: 1. Ha nem látszik a csatolt fájl, de a szoftver azt jelezte, hogy mentés sikeres volt, akkor Google Chrome-t használ az ügyfél. 2. Ha nem is tud egyáltalán csatolni, azt az Opera okozza. (Megj: e két böngészőben jól néz ki a felület, de ilyen hibák lehetnek) 3. Ha Mozilla Firefox-ot használ, és nem tud csatolni, akkor a Személyes adatokat törölni kell, különösen a cookie-kat! 4. Ha nem látja a benyújtott kérelmeket, vagy azt állítja, hogy eltűnt a kérelem összes adata, akkor nem állította be a képviseltet. 5. Ha benyújtást gátló hiba jelentkezett, ami kiírja, hogy jelezze a hibát a web3@mvh.gov.hu címre, akkor hamarabb használta a Mentés gombot mint hogy a felület teljesen betöltődött volna, ezeket a következő napra javítjuk. Aki erre a címre ír levelet(csak hibát!), arra a FEFO válaszol. Utolsó nap már természetesen nem fog jelentkezni ez a hiba. Javasoljuk, hogy mindig ellenőrizzék a betöltődést és csak utána mentsenek. 6. Ha két példányban van meg a pályázata és emiatt benyújtást gátló hiba jelentkezik, akkor az egyikben „el kell rontani” a célterület azonosítóját és menteni. Ezután a másik beadható lesz. 7. Ha mindezeken felüli hiba jelentkezik, akkor az ügyfél lépjen ki, indítsa újra a Firefox-ot, törölje a személyes adatokat, majd lépjen be újra. Ha a hiba ezután is fennáll, akkor jelezzék azt nekünk.

Részletek

Pályázattal kapcsolatos hír

2011-11-08

Kedves Pályázók! LEADER pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk: A célterületekre kizárólag a Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) által kiállított támogató nyilatkozat elektronikus úton történő csatolásával nyújtható be pályázat, ennek elmulasztása esetén nincs lehetőség hiánypótlásra.

LEADER pályázatok benyújtása SEGÍTSÉG

2011-10-06

Kedves Pályázóink! A célterület adatlapokon szereplő jogosultságot igazolandó csatolandó mellékletek benyújtása kötelező, nem hiánypótolható, kérem erre figyeljenek oda! A word dokumentumban (LEADER kérelem főlap elnevezéssel ) az elektronikusan benyújtandó pályázati adatlapot találják meg.

Részletek

HBB SZMSZ

2011-10-05

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Helyi Bíráló Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletek

Regisztráció módosító lap

2011-09-29

Részletek

Az ÚMVP I. és II. tengelyéből nem támogatott kisléptékű erdő- és mezőgazdasági fejlesztések támogatása

2011-09-28

1.) komponens: Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, piacra jutásának elősegítése, ill. pálinkafőzéshez szükséges eszközök beszerzése. 2.) komponens: Az ökotermékek előállítása, feldolgozásának, valamint piacra jutásáknak elősegítése, ökofarmok kialakítása. 3.) komponens: A mező- és erdőgazdasági melléktermékek újrahasznosításának, feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése. 4.) komponens: A gomba és/vagy szarvasgomba termesztésének, feldolgozásának, valamint piacra jutásának elősegítése. Az egyes komponensek önállóan is pályázhatók.

Részletek

A nem mezőgazdasági vállalkozások arculati megújulásának és marketing tevékenységének támogatása

2011-09-28

A nem mezőgazdasági vállalkozások marketing célú tevékenységére, valamint marketing eszközök kialakítása, beszerzése, reprezentációs és szóróanyagok készíttetésére. A térség helyi termékeiről, termelőiről szóló adatbázis létrehozásának támogatására. A vállalkozás arculatának, vagy egyes arculat elemeinek kialakítására, fejlesztésére.

Részletek

Élményközpontú szolgáltatások fejlesztése a falusi- és ökoturizmus terén

2011-09-28

1.) komponens: A öko-stelázsi szolgáltatás feltételeinek megteremtésére. 2.) komponens: Web-es, on-line rendszer kialakítására, mely turisztikai tevékenységek ösztönzése, fejlesztése érdekében jön létre. 3.) komponens: Olyan turisztikai szolgáltatások kialakításának támogatása, mely a turisztikai szolgáltatók, helyi termelők, kézművesek és iparművészek együttműködésein alapul. 4.) komponens: Turisztikai vonzerővel rendelkező, magas színvonalú, több éve megrendezésre kerülő rendezvények, melyek a helyi termelők, kézművesek vagy iparművészek együttműködései révén jönnek létre. 5.) komponens: "Ökoporta" minősítési rendszer feltételeinek megteremtése, ill. tovább fejlesztése. A komponensek önállóan is pályázhatóak.

Részletek

Kulturális-, szabadidős-, sportszolgáltatások, közösségi színterek, vallási, kegyeleti rendeltetésű ingatlanok, eszközök felújítása, fejlesztésének támogatása

2011-09-27

Támogatás vehető igénybe az önkormányzatok és non-profit szervezetek által fenntartott közösségi létesítmények, sportpályák, szabadtéri színpadok, rendezvényterek, lőterek és strandok felújítására, korszerűsítésére. A kulturált versenyzési, sportolási feltételek megteremtésére, a sportpályák minőségének és a kiszolgáló egységeknek a fejlesztésére. Támogatás vehető igénybe az egyházi kezelésben álló temetők, ravatalozók kálváriák, keresztek, feszületek, haranglábak felújítására, kialakítására, valamint kegyeleti eszközök, templomi orgona beszerzésére, javítására. Ezekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása.

Részletek

Civil szervezetek tevékenységének támogatása

2011-09-27

A támogatás a civil társadalom erősítését, a szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, valamint a szervezet tevékenységének fejlesztését szolgálja. Cél azon civil kezdeményezések támogatása, amelyek a pályázatot benyújtó szervezet alapító dokumentumában szerepelnek: szakmai, tematikus rendezvények, drogmegelőzési fórumok, párbeszédkörök, képzések, kiállítások, újság, folyóirat (marketing tevékenység) és mindezek megvalósítását szolgáló infrastrukturális és eszköz beszerzése.

Részletek

Települési szabadidőpark kisléptékű infrastruktúra fejlesztése

2011-09-27

Komló település jogosult település részei számára, szabadidő park kialakítására: szabadtéri színpad lefedésre, tereprendezésre, növényzet írtásra, fa ültetésre, játszótéri eszközpark bővítésére, nyársaló helyek kialakítására, asztalok, padok hulladékgyűjtők kihelyezésére, kerítés építésre. Marketing tevékenység önállóan nem támogatott.

Részletek

Tematikus utak kialakítása

2011-09-27

1.) komponens: Faluséták kialakítására (felfestés és tervezés) és a hozzá kapcsolódó kiadvány elkészítésére (leporelló, közös útikönyv, mesekönyv, web-es megjelenés). 2.) komponens: A kézművesek, iparművészek számára nyitott műhelyek megvalósítására, ahol kiállításaikat megtarthatják, tevékenységüket bemutathatják. 3.) komponens: Mesekertek vagy roma skanzen kialakítása 4.) komponens:Többfunkciós túraútvonalak kialakítására (kerékpáros-, lovas-, gyalogos-, zarándok- út,). 5.) komponens: Tematikus táborok létrehozása. Támogatás komponensenként is igénybe vehető.

Részletek

A vidéki sajátosságok hálózatba szerveződésének elősegítése

2011-09-27

A HACS területén működő vállalkozók, civil szervezetek hálózati együttműködésének kialakítására, valamint a hozzá kapcsolódó marketing tevékenységre. Ezen belül: projektek előkészítésére, megvalósítására, projektek összefogására, irányítására, a térségi erőforrások felhasználásának koordinálására.

Részletek

Közbiztonság fejlesztése

2011-09-27

Támogatás vehető igénybe az önkormányzatok, civil szervezetek számára, a települések közbiztonságát szolgáló megfigyelő rendszerek létrehozására, új polgárőrségek kialakítására illetve a meglévő polgárőrségek technikai felszereltségének fejlesztésére. Gyalogos-átkelők kialakítására"fekvőrendőr"-ök, korlátozó táblák elhelyezésére, sebességmérők kihelyezésére, melyekkel biztonságosabbá tehető a közúti forgalom a település közigazgatási területén. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása.

Részletek

A kistermelői tevékenység folytatásához, ill. kialakításához szükséges feltételek támogatása

2011-09-27

A kistermelői tevékenység folytatásához, ill. kialakításához szükséges feltételek támogatása, marketing tevékenységre. Helyi termelők, termékeinek az érvényben lévő magyar jogszabályoknak megfelelően piacra juttatására és értékesítésére. A hatósági eloírásőknak és jogszabályoknak megfelelő feldolgozó helyiségek kialakítására.

Részletek

Pályázati lehetőségek

2011-09-26

149/2011. (IX. 20.) számú MVH Közlemény:az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletek

Jelszó igénylő adatlap

2011-09-21

LEADER pályázatok benyújtásához szükséges G 946-os jelszó igénylő formanyomtatvány a kitöltési útmutatóval a mellékletben megtalálható

Részletek

Tájékoztatás LEADER pályázatok beadásáról

2011-09-20

Részletek

LEADER pályázatok 2011 összefoglaló

2011-09-05

Alapvető kérdések: Mi a célom, mire nyújthatok be pályázatot, egyáltalán pályázhatok-e? Melyek a pályázat benyújtásának legalapvetőbb feltételei? Mik a határidők?

Részletek

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

2011-09-01

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Részletek

2007. évi XVII. törvény

2011-09-01

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletek

G 0001-11-1 Regisztrációs lap

2011-08-30

Mellékletben megtalálhatják a regisztrációs lapot, mely formanyomtatványon MVH regisztrációs számokat igényelhetnek, hogy pályázatukat be tudják nyújtani.

Részletek

Az ÚMVP irányító hatóságának 1 0 6 / 2 0 1 1 ( V I I I . 2 5 . ) közleménye a LEADER Pályázati felhívás módosításához

2011-08-29

LEADER pályázati felhívás

Részletek

Átadás-Átvételi jegyzőkönyv

2011-08-25

Részletek

Projekt adatlap

2011-08-25

Részletek

HBB ülések tervezett időpontjai

2011-08-23

1. A következő HBB ülés időpontja szeptember 20. helyszín Mánfa, Polgármesteri Hivatal, 14 óra. 2. Az utolsó ülés időpontja: október 05. Alsómocsolád, Konferencia Központ, 14 óra.

HBB eljárásrend munkaanyag végleges II. számú melléklet

2011-08-18

Eljárásrend

Részletek

Pályázati felhívás HBB IH közlemény

2011-08-18

Pályázati felhívás

Részletek

Leader felhívás I. számú melléklet

2011-08-18

Leader felhívás

Részletek

Leader rendelet

2011-08-16

mellékletben a Leader rendelet

Részletek

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület célterületei

2011-08-03

Pályázati felhívás, formanyomtatványok

Részletek

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

2011-06-10

Részletek